Rikosuhrimaksu käyttöön ensi vuonna

22.5.2015 klo 12:45 Kotimaa

Rikoksentekijöiltä perittävää maksua aletaan periä ensi vuoden aikana. Tarkoitus on kasvattaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta.

 Rikosuhrimaksu-uudistus tulee voimaan samanaikaisesti sakkojen ja rikesakkojen määräämistä koskevan uudistuksen kanssa. Rikosuhripalveluiden rahoituksen lisäksi uudistus tähtää EU:n vuonna 2012 hyväksymän, niinsanotun rikosuhridirektiivin sisältämien velvoitteiden täyttämiseksi uhreille tarjottavien tukipalveluiden vähimmäistasoksi.

Uuden lain mukaan rikosuhrimaksun suorittamiseen on velvollinen täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jonka rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vankeustuomio.

Rikokseen syyllistyneiltä perittävällä maksulla kasvatetaan rikoksen uhrien tukpalveluihin kanavoitavaa rahaa.

Maksun suuruus on 40 euroa, mikäli säädetty maksimirangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta. Säädetyn maksimirangaistuksen ollessa yli kuusi kuukautta, maksun suuruus on 80 euroa. Yritysten tai yhteisöjen osalta rikosuhrimaksu on 800 euroa.

Rikosuhrimaksua koskeva uusi laki on tasavallan presidentin vahvistettavana tänään perjantaina. Sen tarkemmasta voimaantuloajankohdasta ensi vuoden aikana säädetään myöhemmin erikseen.

 

 

Ylös