Muutoksia maastakäännytyksiin ja oleskelulupakäytäntöihin

22.5.2015 klo 18:30 Kotimaa

Heinäkuun alusta lähtien astuvat voimaan lainmuutokset, jotka koskevat maastakäännytyksiä sekä oleskelulupakäytäntöjä.

 Muutosten seurauksena kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle, vapaaehtoisesti ja pysyvästi Suomesta poistuvalle henkilölle korvataan kohtuulliset muuttokustannukset yhdessä taloudellisen avustuksen kanssa. Sekä korvaus että avustus myönnetään tarvittaessa, ja ne edellyttävät suunnitelmaa avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruus määräytyy sisäministeriön asetuksella, ja tulee voimaan mahdollisimman pian lainmuutosten jälkeen.

Majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaavat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, jonka olisi mahdollista palata kotimaahansa vapaaehtoisen paluujärjestelmän avulla.

Myös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisehtoja muutetaan. Muutokset koskevat tilanteita, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle harkitaan tilapäistä oleskelulupaa maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos vapaaehtoinen paluu olisi tosiasiassa mahdollinen.

Muutosten tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Muutosten arvioidaan vähentävän vastaanoton ja kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden maasta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Ylös