Seksin oston rangaistavuus tiukkenee

26.5.2015 klo 13:46 Kotimaa

Seksin osto muuttuu kesäkuusta lähtien rangaistavaksi myös silloin, kun ostaja ei ole tiennyt sitä tarjoavan olevan parituksen tai ihmiskaupan uhri.

Nykysäännöksen mukaan teko on rangaistava vain tahallisena. Jatkossa ei enää riitä pelkästään ostajan tietoisuus parituksesta tai ihmiskaupasta. Muutoksen myötä tuomioon riittää, jos katsotaan, että ostajan olisi pitänyt epäillä asian olevan näin.

Tällä hetkellä seksin osto on rangaistavaa vain tahallisena. Säännöksen soveltaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Seksin ostoa koskevaa lakia säädettäessä tavoitteena oli parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien suojaaminen, mikä ei ole toteutunut toivotulla tavalla.

Säännöksen tiukentamisen arvioidaan vähentävän parituksen kohteiden ja ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksuaalipalveluiden kysyntää. Sen mahdollinen heikentyminen voisi myös vähentää Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan ja ulkomaisten prostituoitujen kohdemaana sekä kannustaa alalla toimivia irrottautumaan prostituutiosta.

Ylös