Tupu, Hupu ja Lupu EU-hattu päässä

26.5.2015 klo 13:23 Kolumnit Esa Erävalo

Uuden hallituksen EU-linjaus ei eroa niistä linjauksista, jotka sisältyivät hallituksen 2013 antamaan selontekoon EU-politiikasta. Suomi oli silloinkin vastustamassa yhteisvastuuta veloista, ja pienen EU-budjetin ja tiukan talouskurin kannalla.

Perussuomalaiset arvostelivat oppositiossa KD:ta sitä, ettei pieni kuuden kansanedustajan puolue kyennyt sen enempää vaikuttamaan kuuden puolueen hallituksen EU-linjaan. Nyt iso 38 kansanedustajan puolue hyväksyi mukisematta samat linjaukset vaikka on yksi kolmesta vahvasta hallituspuolueesta. Mitään eroa ei ollutkaan!

Vaalikampanjassa PS ryöstökalasti ääniä yliampuvalla EU-kriittisyydellä. Perussuomalaisten kansanomaiset sutkaukset osuvat nyt omaan nilkkaan.

Perussuomalaiset hyväksyivät, että ”Euroopan suhteellisesti heikentyneen aseman vahvistaminen edellyttää unionilta vahvaa toimintakykyä, yhtenäisyyttä ja kansalaisten luottamusta. Yhteisömenetelmä on keino taata unionin vakaa ja tasapuolinen toiminta sekä demokratian toteutuminen EU‐päätöksenteossa.” Yhteisömenetelmä on federalistien lempilapsi, liittovaltiokehityksen tae. Vastakohtana hallitustenvälisyydelle se korostaa Euroopan parlamentin vahvaa asemaa yli kansallisen päätöksenteon. Timo Soinin ryhmäpuheenvuorossa PS on vastustanut yhteisömenetelmää.

EU-linjauksen mukaan ”Hallitus tukee vahvaa sijoittajavastuuseen perustuvaa pankkiunionia ja sen kehittämistä”. Sanamuoto mahdollistaa pankkiunioniin kaavaillun yhteisen talletussuojan, jonka KD torjui vastauksessaan hallitustunnustelijalle. Vielä vuosi sitten PS vastusti koko pankkiunionia kriisinratkaisumekanismeineen.

”Sääntöjen noudattamisen vahvistamiseksi talouspolitiikan koordinaatiota on yksinkertaistettava, ” lukee EU-linjauksessa, jonka mukaan talouskoordinaatiota voidaan kehittää, jos se ei johda ”yhteisvastuun laajentamiseen”.  Tiedoksi PS:lle: koordinaation tarkoitus on, ettei yhteisvastuu laajenisi, joten ehto ei merkitse mitään. ”Yksinkertaistaminen” sen sijaan merkitsee prosessin  vahvistamista, jotta sääntöjä paremmin noudatettaisiin. Vielä vuosi sitten PS vastusti koko talousohjausta.

Vaalikampanjassa PS ryöstökalasti ääniä yliampuvalla EU-kriittisyydellä. Perussuomalaisten kansanomaiset sutkaukset osuvat nyt omaan nilkkaan. Kolme hallituspuoluetta ovat Tupu, Hupu ja Lupu, joilla kaikilla on sama EU-hattu päässä.

KD:n ollessa hallituksessa KD:n omaa kriittistä EU-linjaa kykeni puhtaimmin ajamaan Sari Essayah Euroopan parlamentissa, jossa PS ja KD olivat ainoina suomalaispuolueina johdonmukaisesti liittovaltiokehitystä vastaan. Hallitustyöskentelyn lojaaliusvaatimusten jäätyä taakse KD kykenee nyt kotimaan politiikassakin selkiyttämään omaa EU-kriittistä linjaansa ja ottamaan luontevasti roolinsa opposition ainoana liittovaltiokehitystä vastustavana puolueena.

Mihin kaikkeen PS hallituksessa vielä taipuu? Asiallista kritiikkiä on odotettavissa.

Ylös