”Lapsilisiä ei tule käyttää kaupankäynnin välineenä”

28.5.2015 klo 17:17 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä yhteiskuntasopimus tarvitaan ja siitä kannattaa käynnistää neuvottelut uudelleen, mutta lapsilisät pitää ottaa pois työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydältä.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen pitää poistaa lapsilisien leikkaaminen ehdolliselta säästölistalta. Eilen julkistetussa, tulevan hallituksen hallitusohjelmassa ja säästölistassa lapsilisät oli otettu mukaan yhteiskuntasopimuksen syntymiseen sidottuun, ehdolliseen säästölistaan. Mikäli yhteiskuntasopimusta ei synny, tehdään lapsilisään 120 miljoonan suuruinen leikkaus.

Kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä, ettei lapsilisistä enää leikata. Tämä linja on nyt syytä pitää

Kristillisdemokraatit muistuttavat, että lapset eivät ole mukana työmarkkinaosapuolten neuvottelupöydissä. Lasten hyvinvointi on Suomen tulevaisuuden perusta, eikä lapsilisiä tule käyttää strategisena kaupankäynnin välineenä.

– Vastuuta lapsiin kohdistuvista leikkauksista ei tule siirtää työmarkkinaosapuolille. Viime kauden lopulla kaikki puolueet olivat yksimielisiä siitä, ettei lapsilisistä enää leikata. Tämä linja on nyt syytä pitää, KD:n eduskuntaryhmä linjaa.

Sinänsä KD-ryhmä pitää yhteiskuntasopimuksen rakentamista erittäin tärkeänä. Ryhmä tukee hallituksen pyrkimystä saada uudelleen työmarkkinajärjestöt sopimaan yhteiskuntasopimuksesta, jonka tavoitteena on kilpailukyvyn vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen. Ryhmän mielestä on hyväkin, että uusi hallitus pyrkii saamaan sopimuksen aikaan ehdollisella säästölistalla.

Lapsilisien lisäksi ehdollisella, liki miljardin euron suuruisella säästölistalla ovat muun muassa  työttömyysturvan ja opintotuen leikkaaminen, aikuiskoulutustuen korvaaminen valtion takaamalla  lainalla sekä työeläkkeiden indeksikorotusten puolittaminen. Mikäli sopimusta ei synny, jätetään myös tuloverotuksen inflaatiotarkistus tekemättä loppuvaalikaudesta ja poistetaan asuntolainojen korkovähennysoikeus kokonaisuudessaan.

Ylös