KD taisteli aikanaan keliaakikoille ruokavaliokorvauksen-nyt se on säilytettävä!

10.6.2015 klo 16:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien myötävaikutuksella keliakiaa sairastavat saavat nykyisin ruokavaliokorvausta. Hallitus on kuitenkin päättänyt poistaa sen kokonaan. Kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämistä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen jätti tänään (10.6.) hallitukselle ensimmäisenä allekirjoittajana kirjallisen kysymyksen keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen säilyttämisen puolesta.

Kristillisdemokraatit vaikuttivat aikanaan Oulun vaalipiirin entisen kansanedustajan, KD Naisten puheenjohtajan, Marja-Leena Kemppaisen johdolla siihen, että kelikiaa sairastaville saatiin ruokavaliokorvaus.

Keliakiaa sairastavat, 16 vuotta täyttäneet ovat voineet saada Kelalta korvausta gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin. Tätä korvausta kutsutaan ruokavaliokorvaukseksi, ja se on ollut määrältään 23,60 euroa kuukaudessa.

Kristillisdemokraatit vaikuttivat aikanaan Oulun vaalipiirin entisen kansanedustajan, KD Naisten puheenjohtajan, Marja-Leena Kemppaisen johdolla siihen, että keliakiaa sairastaville saatiin ruokavaliokorvaus. Sipilän hallitusohjelmassa tehdyn linjauksen mukaan ruokavaliokorvaus olisi nyt poistumassa kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta lähtien.

Ruokavaliokorvauksen poistamisella hallitus tavoittelee 10 miljoonan euron säästöjä julkisen talouden kustannuksiin, mutta Räsäsen mukaan seuraus voi olla päinvastainen, kun huomioidaan korvauksen poistamisesta tulevat mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset kokonaisvaikutukset.

– Keliakia on elinikäinen sairaus, mutta ehdotonta gluteenitonta ruokavaliota noudattamalla keliaakikko pysyy työ- ja toimintakykyisenä.

Hoitamattomasta tai huonosti hoidetusta keliakiasta voi sen sijaan seurata useita lisäsairauksia, kuten osteoporoosia, lapsettomuutta, nivelsairauksia, masennusta, tai jopa ohutsuolen syöpää. Mahdollisista lisäsairauksista aiheutuva hoitotarve lisää terveydenhuollon tarvetta ja aiheuttaa samalla merkittäviä lisäkustannuksia yhteiskunnalle.

– Esimerkiksi osteoporoosin hoito maksaa arviolta 50 000 euroa yhtä potilasta kohti, mikäli osteoporoosista seuraa lonkkamurtuma ja sen kuntoutus, Räsänen muistuttaa.

Kirjallisessa kysymyksessä muistutetaan, että keliakiaan ei ole lääkettä, vaan sitä hoidetaan gluteenittomalla ruokavaliolla. Sairautta ei voi ennaltaehkäistä. Keliaakikoiden ruokavaliokorvauksen tulisikin olla samalla tasolla kuin muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvaus. Verrattuna muihin pitkäaikaissairaisiin, hallitusohjelman linjaus asettaakin keliakiaa sairastavat perusteettomasta syystä eriarvoiseen asemaan.

Räsäsen mukaan huomioitavaa on myös, että vielä voimassa oleva ruokavaliokorvaus kattaa gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamat lisäkustannukset vain osittain, sillä vuonna 2014 tehdyn hintaselvityksen mukaan gluteeniton ruokavalio aiheutti keliakiaa sairastavalle ylimääräisiä kustannuksia arviolta 68 euroa kuukaudessa. Joissakin tilanteissa gluteenittomat elintarvikkeet saattavatkin olla jopa yhdeksän kertaa tavallisia elintarvikkeita kalliimpia.

Kelan korvaus keliaakikolle on ainoastaan 23,60 euroa kuukaudessa. Useampi Euroopan maa maksaa keliaakikoille enemmän tukea kuin Suomi tällä hetkellä.

Suomessa on arvioitu olevan yli 36 000 keliakiaa sairastavaa henkilöä. Keliakia on elinikäinen vehnän, ohran ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, gluteenin, aiheuttama sairaus, jonka ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio.

Ylös