Jätevedet paljastavat huumeiden käytön Suomessa

10.6.2015 klo 10:39 Kotimaa Samuli Rissanen

Amfetamiini on yleisin käytetty huume kaikissa kymmenessä tutkimuksen kohteena olleessa suomalaisessa kaupungissa. Lahden jätevesistä löytyi kaikkia tutkittuja huumeita keskimääräistä enemmän.

Suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kaupunkien jätevesistä kootut näytteet paljastavat huumeiden käytön kirjon ja laajuuden. Huumeiden käyttö näkyy ihmisen eritteissä, jotka päätyvät jätevesien puhdistamoille.

Lahden jätevesistä oli löytynyt seulonnoissa kaikkia tutkittuja huumeita enemmän kuin muualla keskimäärin.

Suomessa tutkimuksia tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on havainnut jätevesien huumeseulonnoissa alueellisia eroja niin perinteisten kuin muotihuumeidenkin pitoisuuksissa.

Suomessa yleisimmin käytetty huume on amfetamiini. Sitä löytyi eniten kaikista kaupungeista keräyksien aikana. Kokaiinin käyttö on Suomessa suhteellisen vähäistä ja keskittyy Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. Myös synteettisten muuntohuumeiden käyttö on vähäisempää. Huumeiden käytössä on kuitenkin havaittu pientä kasvua viime vuosina.

Päivittäiset vaihtelut ovat merkittäviä. Esimerkiksi kokaiinin ja ekstaasin käyttö keskittyy viikonloppuihin, kun taas muita huumeita löytyy tasaisempina pitoisuuksina pitkin viikkoa.

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi (10.6.), että Lahti on jätevesien huumeseulontojen perusteella Suomen huumepääkaupunki. Lahden jätevesistä oli löytynyt seulonnoissa kaikkia tutkittuja huumeita enemmän kuin muualla keskimäärin.

THL on seurannut huumausaineiden jäämiä suurimpien kaupunkien puhdistamattomasta jätevedestä. Huumeiden käyttöä mitataan parillisina vuosina. Keräyksissä ovat olleet mukana Helsinki, Espoo, Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Kaupunkien jätevesiä on seulottu huumausaineista viime vuosina ahkerasti muuallakin Euroopassa. Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen raportoimat tulokset viittaavat siihen, että amfetamiini on suosiossa Keski-ja Pohjois-Euroopassa, kun taas kokaiinia käytetään enemmän Etelä- ja Länsi-Euroopassa kuin muualla. Kannabista löytyi puolestaan suurimpina pitoisuuksina espanjalaisista ja hollantilaisista kaupungeista. Metamfetamiinin käyttäjäkuntaa löytyy eniten Tsekeistä.

 

 

 

Ylös