Jo lähes pari tuhatta nuorta saanut apua oman rahankäytön hallintaan

15.6.2015 klo 13:40 Kotimaa

Neljän eri liikepankin työntekijät auttavat rahankäyttönsä kanssa kamppailevia nuoria selviytymään talousongelmistaan. Toissa vuonna käynnistettyyn Taloustaitohankkeeseen on osallistunut jo lähes kaksi tuhatta nuorta.

Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoimaan hankkeeseen on koulutettu mukaan asiantuntija-apuaan antavia vapaaehtoisia pankkityöntekijöitä kaikkiaan yli 250. Kuluneena keväänä ohjelmaan osallistui reilut 400 nuorta. Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret ovat iältään 16-29-vuotiaita, ja heidät tavoitetaan erityisnuorisotyön kautta.

Viidellätoista eri paikkakunnalla toteutettavassa ohjelmassa ovat mukana Danske Bank, Nordea, OP ja S-Pankki.

Pankkiasiantuntijat kannustavat taloutensa kanssa kamppailevia nuoria laittamaan arjen rahankäyttönsä kuntoon ennen ongelmien kaatumista päälle. Hankkeen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Nuorten ja pankkilaisten tapaamisissa arjen rahankäytön taitoja opetellaan toiminnallisten ryhmätehtävien avulla. Tavoitteena on isojen ongelmien ennaltaehkäisy. Oman taloudenhallinnan ja luottotietojen menettäminen vaikeuttavat kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Maksamattoman laskun hinta ja oman kuukausibudjetin menoerien hahmottaminen ovat olleet nuorille tärkeimpiä aiheita.

”Nuorilla on usein hyvät perustiedot, he kaipaavat rohkaisua asioidensa hoitamiseen. Se, miten eriarvoisessa asemassa samankin ikäiset nuoret ovat, on yllättänyt minut. Osalla on unelmia ja vanhempien tuki, osa on yksin ja joutunut itsenäistymään todella varhain”, kertoo eräs auttajana toimiva pankkiammattilainen.

 

 

Ylös