Kristillisdemokraatit huolissaan palkkatuen tyrehtymisestä maakunnissa

17.6.2015 klo 15:36 Politiikka Samuli Rissanen

Vuoden alusta voimaan tulleet uudet säädökset palkkatuesta ovat aiheuttaneet määrärahojen loppumisen useissa maakunnissa.

Eduskunta käsitteli tänään iltapäivällä (17.6) lähetekeskustelussaan valtion lisätalousarviota, jolla on määrä korjata varsinaiseen talousarvioon jääneitä puutteita. Suurimman yksittäisen määrärahasatsauksen hallitus tekee Talvivaaran kaivoksen omistus- ja rahoitusjärjestelyihin.

Essayah’n mukaan matalammalla tukimäärällä saataisiin useampi yhteisö hyötymään palkkatuesta

Kristillisdemokraattien puheenvuoroissa kiinnitettiin puolestaan huomiota palkkatuki- ja starttirahoihin, jotka ovat loppuneet useissa maakunnissa jo nyt, ennen vuoden puoliväliä.

Kansanedustaja Sari Essayah uskoi, että uudistetut säädökset ovat tyrehdyttäneet palkkatukirahat. Aiemmin tuki oli 1300 euroa kuukaudessa, vuoden alusta lukien 2000 euroa. Essayah’n mukaan matalammalla tukimäärällä saataisiin useampi yhteisö hyötymään palkkatuesta.

Ohjeistusta voisi Essayah’n mielestä rukata sitenkin, että elinkeinotoimintaa harjoittavia yhteisöjä ei rajattaisi pois palkkatukeen oikeutettujen joukosta.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan palkkatuki muuttui vuodenvaihteessa kiinteästä määrärahasta siirtomäärärahaksi. Käytännössä tuki ei Stubbin mukaan kaikkialla loppunut kesken vaan sen jakamisessa on ollut teknisiä ongelmia.

Työllisyysmäärärahat puhuttivat eduskuntaa laajemminkin. Ensi vuoden talousarviossa hallitus leikkaa työllisyyden hoidosta 110 miljoonaa euroa.

Ylös