Koulutuksen säästöt otettava uudelleen harkintaan

9.7.2015 klo 06:37 Kolumnit Sauli Ahvenjärvi

Suomen mahdollisuudet ylläpitää nykyisen tasoisia hyvinvointiyhteiskunnan palveluja ovat ratkaisevalla tavalla riippuvaisia siitä, miten me onnistumme koulutuspolitiikassamme. Korkeatasoinen osaaminen on välttämätön edellytys sille, että me säilytämme kilpailukykymme vientimarkkinoilla. Mutta hyvä koulutus on edellytys myös sille, että me pystymme tuottamaan palvelut tehokkaasti ja että ylipäätään työn tuottavuus säilyy korkealla tasolla. Pienen kansakunnan, jonka väestön ikärakenne kehittyy siten, kuin se Suomessa kehittyy, on pystyttävä kouluttamaan jokainen yhteiskunnan jäsen sille osaamistasolle, johon hänen rahkeensa riittävät, samalla ottaen huomioon elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan työvoiman tarve. Muuta vaihtoehtoa meillä ei ole.

Meillä ei ole varaa laskea koulutuksen laatua piiruakaan. Nyt, kun olemme talousvaikeuksissa, meidän on päinvastoin satsattava parempaan koulutukseen ja osaamispääomamme kasvattamiseen. Microsoftin tänään julkistamat suunnitelmat massiivisista henkilöstövähennyksistä ovat takaisku toiveille pikaisesta talouden elpymisestä. Nyt on kärsivällisesti rakennettava pohjaa uudelle kasvulle. Hallituksen on tajuttava koulutukseen kohdistettujen leikkausten lyhytnäköisyys ja peruutettava suunnitellut satojen miljoonien lisäsäästöt. Tästä asiastahan vallitsi ennen vaaleja täydellinen konsensus. Olin itse mukana siinä Educa –messujen puheenjohtajapaneelissa, jossa kaikki panelistit lupasivat kättä nostaen, että koulutuksesta ei alkavalla vaalikaudella leikata. Tämän lupauksen unohtamisessa ei ole kyse vain poliitikkojen ja poliittisen järjestelmän uskottavuudesta. Satojen miljoonien lisäleikkaukset koulutuksesta jo toteutettujen päälle ovat yksinkertaisesti kelvotonta politiikkaa!

Ylös