Tupakoinnista koituu yhteiskunnalle 1,5 miljardin euron lasku

19.8.2015 klo 13:56 Kotimaa Samuli Rissanen

Tupakointi aiheuttama terveydenhuollon kuormittuminen, tulipalot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuolemat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat kustantavat vuodessa yhteensä noin 1,5 miljardia.

Tupakoinnista koituvan laskun suuruus käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta raportista. Tarkasteluvuosi oli 2012.

Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin esimerkiksi alkoholiin liittyvät.

Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esimerkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot aiheuttivat 290 miljoonan euron kulut.

Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin esimerkiksi alkoholiin liittyvät. Tupakoinnista johtuvat sairaanhoitokulut olivat 210 miljoonaa euroa.

Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa.

Välittömät taloudelliset haitat nousevat siis 617 miljoonaan euroon.

Tuapkoinnin aiheuttamat vuotuiset välilliset kustannukset ovat vieläkin suuremmat, noin 840–930 miljoonaa euroa.

Välillisissä kustannuksissa huomioidaan, kuinka paljon potentiaalista tuotantoa menetetään tupakoinnin vuoksi. Välillisiksi kustannuksiksi laskettiin tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat tuotannonmenetykset sekä työntekijöiden sairauspoissaolojen ja luvattomien tupakkataukojen aiheuttamat menetykset työajassa.

Tupakoinnin arvioidaan aiheuttavan Suomessa runsaat 700 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäivää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa vuosittain.

Selvityksessä taloudellisia haittoja arvioitiin tupakoinnin aiheuttamien tautien kautta. Tupakkatauteja ovat erilaiset syövät, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten sairaudet ja raskaana olevien naisten tupakoinnista heidän lapsilleen aiheutuvat ongelmat, kuten alhainen  syntymäpaino.

Mikäli tupakointia onnistutaan vähentämään, se tuo helpotusta erityisesti terveydenhuollon tilanteeseen. Tupakointi aiheutti vuonna 2012 arviolta noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää ja noin 187 000 hoitokäyntiä.

 

Ylös