EVA:n Vesa Vihriälä: EMU kaipaa markkinaperiaatetta

4.9.2015 klo 15:55 Uutiset Esa Erävalo

Ylivelkaantuneiden valtioiden velkoja pitäisi järjestellä kuten yksityisten yritysten velkasaneerauksissa, sanoi Vesa Vihriälä julkistaessaan tänään perjantaina kirjasensa Kun paha päivä koittaa.

Ekonomisti Vesa Vihriälä kritisoi uutta Kreikan apupakettia Euroopan vakausmekanismin EVM:n kautta, sillä tuki edellyttää uhkaa Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n rahoitusvakaudelle.

Pankkien pääomavaatimuksia tulee kiristää lisää, pankkien sijoituksia valtionpapereihin rajoittaa ja kansallisia työmarkkinoita joustavoittaa.

– Kun merkittävät EU:n toimijat ja IMF sanoivat että Kreikan EMU-erosta ei olisi rahoitusvakaudelle merkittävää uhkaa, ongelma on, ettei enää voida uskoa siihen mitä yhdessä sovitaan.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä on Suomen merkittävimpiä talousajattelijoita, joten talousvaikuttajien kerma kokoontui häntä kuulemaan.

Vihriälä ehdotti EMU:n toimivuuden parantamiseksi paremmin toimivia pääoma-, luotto- ja työmarkkinoita.

– Pankkien pääomavaatimuksia tulee kiristää lisää, pankkien sijoituksia valtionpapereihin rajoittaa ja kansallisia työmarkkinoita joustavoittaa.

Vihriälä esitti suostumista yhteiseen talletussuojamekanismiin, koska yhteinen rahasto on erillisiä rahastoja toimivampi. Siihen yleisöstä reagoi Finanssialan Keskusliiton Piia-Noora Kauppi.

– Kun pankkiunioni on valmis ja talletussuoja yhdenmukaisella tasolla kaikissa maissa ja Suomi on tähän asti ollut yhteisrahastoa vastaan ja kaikki hallituspuolueiden johtajat ovat olleet vastaan, niin pidän tuota esitystä yllättävänä, sanoi Kauppi.

Myös KD on ollut yhteistä talletussuojarahastoa vastaan, kuten puheenjohtaja Sari Essayah viime viikolla puoluekokouksessa.

–  Lyhyellä parin vuoden aikavälillä merkittävin ehdotus on yhteisen talletussuojajärjestelmän perustaminen. Silloin Suomessa toimivat asiansa hyvin hoitavat pankit maksaisivat muiden jäsenmaiden pankkien konkursseja ja tähän tarvittavat rahat jouduttaisiin keräämään suomalaisilta asiakkailta, totesi Essayah.

 

 

Ylös