Omantunnonvapaus-kansalaisaloite päätyi eduskunnan puhemiehelle

9.9.2015 klo 12:40 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Sari Tanukselle tämä päivä on tärkeä merkkipaalu. Hän on yksi Omantunnonvapaus-kansalaisaloitteen alulle panijoista. Hän luovutti yhdessä lääkäri Jemina Aholan ja Marika Kaksosen kanssa kansalaisaloitteen eduskunnan puhemies Maria Lohelalle tänään. Aloite tulee eduskunnan käsiteltäväksi lähiviikkoina.

Tuhansia kilometrejä, sinnikästä taistelua väsymyksestä ja vastustuksesta huolimatta. Paljon tarinoita, surua ja iloa. Omantunnonvapaus-kansalaisaloitteen vireillepanijat muistelivat tänään reilut puolitoista vuotta sitten alkanutta projektia, jonka yksi tärkeä päämäärä on nyt käsillä. Kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus ja lääkärit Jemina Ahola ja Marika Kaksonen ovat luovuttamassa kansalaisaloitetta eduskunnan puhemiehelle, Maria Lohelalle.

Eduskuntatalon lämpiöön viime hetken tsemppauksen tuo kansanedustaja Päivi Räsänen.

IMG_5300

– Tämä on iso päivä. Sitten juhlitaan oikein kunnolla, kun aloite menee läpi, Räsänen tsemppaa kansalaisaloitteen delegaatiota.

Puhemiesneuvoston huoneessa joukkuetta odotti eduskunnan puhemies Maria Lohelan kanssa lauma tiedotusvälineiden edustajia.

– On vaikea ymmärtää, miksi Suomessa jollekin alalle pääsy ja siellä menestyminen estyy, Tanus aloitti.

Hän muistutti, että laki takaa omantunnonvapauden monissa Euroopan maissa, mutta ei Suomessa, jossa vakaumus voi yhä olla esteenä opiskelupaikan saannille, työpaikassa olemiselle tai uralla etenemiselle.

– Tämä ei voi olla oikein, Tanus vetosi.

Hän muistutti, että kätilön ammatti on yksi nuorten tyttöjen unelma-ammateista.

Aloite ei myöskään muuttaisi potilaan oikeuksia, vaan koskisi ainoastaan hoitohenkilökuntaa ja alalle pyrkiviä opiskelijoita.

Silti muun muassa Gynekologiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriön eettinen neuvottelukunta ETENE ja Lääkäriliitto on ilmoittanut vastustavansa lakimuutosta.

Lääkäri Jemina Ahola toivoikin, että liki 68 000 suomalaisen allekirjoittama kansalaisaloite saisi asiallisen ja myötätuntoisen vastaanoton.

Eduskunnan puhemies Maria Lohela kiitti kansalaisaloitteen tuojia rohkeudesta ja arvioi, että kyseessä on monen sydäntä koskettava aihe.

Aloite tulee eduskunnan käsittelyyn 8.10. Tuolloin käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen aloite siirtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Valiokunta järjestää todennäköisesti kuulemisia ja valmistaa mietinnön, josta eduskunta äänestää. Aloitteen kohtalo saattaa ratketa vasta kevätistuntokaudella.

Omantunnonvapaus

Omantunnonvapaus-nimellä kulkevan kansalaisaloitteen tarkoitus on taata terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä.

Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä vakaumuksen perusteella.

Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas.

Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Lähes kaikissa Euroopan maissa on terveydenhuollon henkilökunnalla oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin.

Kansalaisaloite pyrkii saamaan Suomeen vastaavan lainsäädännön, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös terveydenhoidon henkilöstölle.

Kansalaisaloitteen allekirjoitti lähes 68 000 suomalaista.

Ylös