Tasa-arvoon yhä matkaa politiikassa

15.9.2015 klo 15:29 Uutiset Esa Erävalo

– Tansanialaisessa kulttuurissa naisten ei katsota kuuluvan johtoasemiin. Naisten ei myöskään oleteta omistavan mitään ja heidän pitää saada mieheltään lupa omaisuuden käyttöön esimerkiksi vaalikampanjoihin. Ilman korruptiota on vaikea saada poliittista asemaa ja ehdokkaaksi pääsemiseksi voi joutua maksamaan 1500-2000 euroa. Naisten marginalisointi on sisällä yhteiskunnan rakenteissa, totesi tohtori Ave Maria Semakafu Eduskunnan seminaarissa tänään. Hän johtaa Tansaniassa puolueiden välistä naisten yhteistyöjärjestöä, joka pyrkii edistämään naisten osuutta politiikassa.

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – DEMO ry täytti 10 vuotta ja sai juhlaseminaariinsa paitsi suomalaisten puolueiden edustajia, myös edustajia maista, joissa on tehty projekteja kehitysyhteistyövaroin, kuten Tansaniasta ja Tunisiasta. Naisten tasa-arvo politiikassa nousi esiin paneelissa, johon osallistuivat Semakafun lisäksi presidentti Tarja Halonen, kansanedustajat Eva Biaudet ja Sari Essayah ja Paavo Arhinmäki.

– Työn ja perheen yhteensovittaminen on ongelma Suomessakin. Asenteista kertoo, että asiasta tentataan naisehdokkaita, mutta ei miehiä, totesi Sari Essayah.

– Muissa puolueissa voi olla kulttuuri, joka estää naisia nousemasta johtaviin tehtäviin, mutta KD:ssa olen toinen naispuheenjohtaja peräjälkeen. Tasa-arvon edistämisessä ei tarvita vastakkainasettelua vaan molempien sukupuolten etu on edistää sitä, rohkaisi Essayah.

Eva Biaudet muisteli saaneensa Tarja Haloselta uransa alkuvaiheessa rohkaisua: ”Sano lapsillesi, että äiti yrittää pitää huolta myös muista lapsista”. Presidentti Halonen kertoi saaneensa tuon sanonnan perinnöksi äidiltään.

– Naiskandidaattien vaalibudjetit ovat yleensä pienempiä kuin miesten, totesi Halonen suomalaisesta lasikatosta. Hän mainitsi kiitollisena suomalaiset naispoliitikot Helvi Sipilän ja Elisabeth Rehnin, jotka olivat esimerkillään raivanneet tietä myös hänen valinnalleen presidentiksi vuonna 2000.

Kaikkien parlamenttipuolueiden yhteisenä toimijana Demo ry on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen. Muuallakin pyritään seuraamaan suomalaisten esimerkkiä konsensuksen hakemisesta neuvotellen, monipuolueyhteistyöstä ja naisten osallistumisesta politiikkaan.

Ylös