”Palkan sivukulujen alentaminen on ensiarvoisen tärkeää”

30.9.2015 klo 11:19 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit ovat tyytyväisiä hallituksen kilpailukykyä koskevaan tiedonantoon tekemistä muutoksista. Lomarahan alentaminen 30 prosentilla kohtelee palkansaajia tasapuolisemmin ja on  helpompi hyväksyä kuin ylityö- ja sunnuntailisien leikkaukset.

Kristillisdemokraatit ovat pääosin tyytyväisiä hallituksen esittämiin kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin. Kristillisdemokraatit tukevat hallituksen kilpailukykyä koskevaa tiedonantoa eivätkä aio äänestää sitä vastaan.

– Luodaan yhdessä maallemme tulevaisuuden usko ja eväät paremmalle tulevaisuudelle, Räsänen vetosi.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että hallitus kuunteli herkällä korvalla kansalaisia luopumalla epäoikeudenmukaisesti kohdistuvasta sunnuntailisien leikkaamisesta. Viikonloppulisät ja erityisesti sunnuntailisät muodostavat monella palkansaajalla merkittävän osan kokonaispalkasta.Tämä uudistus olisi iskenyt erityisesti naisvaltaisille matalapalkka-aloille.

– Lomarahan alentaminen 30 prosentilla kohtelee palkansaajia tasapuolisemmin ja on näin ollen helpompi hyväksyä, Kristillisdemokraattien puheenvuoron hallituksen tiedonantoa koskevassa keskustelussa pitänyt Päivi Räsänen sanoi.

Samalla hän muistutti, että ilman lomaraha-oikeutta olevia järjestäytymättömien pienyrittäjien työntekijöitä on Suomen yrittäjien arvion mukaan 157 500. Lomarahan maksaminen aiheuttaisi näille yrityksille yhteensä 235 miljoonan euron lisäkulun.

– Kysymys kuuluukin, miten hallitus aikoo huomioida näitä yrityksiä uhkaavan kilpailukyvyn heikkenemisen, Räsänen pohti.

Hallituksen esittämät toimet hintakilpailukyvyn parantamiseksi eivät Kristillisdemokraattien mielestä vielä riitä. Lisäksi tarvitaan maltillisia palkkaratkaisuja ja muita kilpailukykyä parantavia toimia pitkälle tulevaisuuteen.

– Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että hallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa pyrkii neuvottelemalla löytämään sellaisen kokonaisratkaisun, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä.

– Vetoamme myös työmarkkinajärjestöihin. Työntekijäpuolelta vaaditaan nyt joustoa ja ikävien päätösten hyväksymistä. Työnantajaosapuolelta vaaditaan samoin yhteiskuntavastuuta ja todellista halua luoda ja säilyttää työpaikkoja Suomessa.

– Luodaan yhdessä maallemme tulevaisuuden usko ja eväät paremmalle tulevaisuudelle, Räsänen vetosi.

Esitys yksityisen sektorin sosiaaliturvamaksun alentamisesta on Kristillisdemokraattien mielestä tarpeellinen uudistus. Palkan sivukulujen alentaminen on ensiarvoisen tärkeää uusien työpaikkojen luomiseksi.

Lisäksi Kristillisdemokraatit pitävät tarpeellisena esitystä vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta 2500 euron kertakorvauksen avulla. Tämä edistäisi nuorten naisten työllisyyttä ja helpottaisi erityisesti naisvaltaisilla aloilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä.

Räsäsen mielestä hallitus ansaitsee kiitoksen myös siitä, että se on muuttanut esitystä järkevämmäksi niin, että tuki maksetaan kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkaa äitiyspäivärahakauden aikana.

– Aikaisempi ehdotus, jossa tuki olisi maksettu vasta työhön paluun jälkeen, olisi kohdellut työnantajia eriarvoisesti. Vanhempainvapaiden ja hoitovapaiden kesto vaihtelee suuresti ja aina äiti ei palaa saman työnantajan palvelukseen, Räsänen muistutti.

 

Ylös