Valio-myrsky vaikeutti sähkönjakelua vähemmän kuin Seija

14.10.2015 klo 09:23 Kotimaa Samuli Rissanen

Energiateollisuus ry:n teettämän kyselyn mukaan Valio-myrsky aiheutti vahinkoja noin 60 prosentille verkkoyhtiöistä. Myrsky osui pahiten Suomen keski- ja itäosiin. Verrattuna parin vuoden takaiseen Seija-myrskyyn vahingot jäivät kuitenkin vähäisemmiksi.

Lokakuun 2.päivä erityisesti maan keski- ja itäosia riepotellut Valio-myrsky ei vaikeuttanut sähkönjakelua yhtä paljon kuin parin vuoden takaiset syysmyrskyt. Esimerkiksi syksyllä 2013 riehuneen Seija-myrskyn seurauksena sähköttömiä asiakkaita oli pahimmillaan yli 400 000.

Myrskytuhojen korjaus maksoi sähköverkkoyhtiöille noin 8 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille maksettavia korvauksia arvioidaan kertyneen noin 9 miljoonaa euroa.

Nyt sähköt olivat poikki pahimmillaan noin 230 000 asiakkaalta. Valtaosa vioista johtui sähkölinjojen päälle kaatuneista puista. Pisimmät sähkökatkot kestivät 3 vuorokautta. Myrskytuhojen korjaus maksoi sähköverkkoyhtiöille noin 8 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille maksettavia korvauksia arvioidaan kertyneen noin 9 miljoonaa euroa.

Myrskyyn oli varauduttu, joten korjausresursseja ja verkostoautomaatiota hyödyntämällä sähköt palautettiin valtaosalle asiakkaista nopeasti. Myrskytuhoilta välttyivät Pohjois-Suomi ja sellaiset alueet, joissa sähköverkko on jo kaivettu maan alle.

Energiateollisuus ry kartoitti Valio-myrskyn vaikutuksia jäsenyhtiöilleen osoitetulla kyselyllä. Kyselyyn saatiin 44 vastausta, jotka edustavat noin 80 prosenttia Suomen sähkönjakeluverkoista.

Energiateollisuus ry:n mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuuteen investoidaan parhaillaan voimakkaasti.

Ylös