KD panostaa harmaan talouden torjuntaan

15.10.2015 klo 12:44 Politiikka Esa Erävalo

Tullin toiminnan tehostamiseen kolme miljoonaa euroa, verotarkastajien palkkaamiseen kymmenen miljoonaa euroa ja poliisille harmaan talouden torjuntaan seitsemän miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa pyritään saavuttamaan 150 miljoonan euron lisätulot yritysveropohjaa tiivistämällä ja kitkemällä harmaata taloutta, mutta budjetista lisäresursseja harmaan talouden torjumiseen on vaikea löytää. KD:n eduskuntaryhmä esittää merkittäviä lisäresursseja harmaan talouden torjuntaan ja odottaa, että verotarkastajien, poliisien ja tullin henkilöstön lisääminen tuo siihen käytetyt varat moninkertaisesti takaisin.

KD:n eduskuntaryhmän mielestä verohallinnon tarkastustoiminta on keskeisessä asemassa harmaan talouden torjunnassa sekä siihen liittyvässä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyössä. Verotarkastuksen tehtäviin kuuluu myös kansainväliseen veronkiertoon puuttuminen, verotustietojen vaihto sekä samanaikaiset verotarkastukset yhdessä muiden valtioiden kanssa.

Lisäpanostuksilla ja tarkastustoiminnan aktiivisella kehittämisellä saadaan moninkertainen tuotto lisääntyvien verotulojen muodossa.

Lisäpanostuksilla ja tarkastustoiminnan aktiivisella kehittämisellä saadaan moninkertainen tuotto lisääntyvien verotulojen muodossa.

– Lisäämällä verotarkastajien määrää sadalla uudella viralla voidaan kymmenen miljoonan euron panostus saada kymmenkertaisesti takaisin verotuloissa, arvioidaan talousarvioaloitteessa.

Samalla parannetaan rehellisten yritysten toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä. Harmaan talouden torjunta lisää pelotevaikutusta sakoilla ja rangaistusveroilla ja sitä kautta edistää rehellistä kilpailua.

– Lisähenkilöstön palkkaamiseksi tulee poliisin toimintamenoihin osoittaa korvamerkitty ja pysyvä lisärahoitus harmaan talouden torjumiseen, vaatii Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen.

Panostukset Tullin suorittamaan valvontaan ja rikostutkintaan palautuvat moninkertaisesti yhteiskunnalle kerättyjen maksujen ja sakkojen sekä lisääntyneiden verotulojen muodossa.

– Alkoholin matkustajatuonnin hillitseminen on hyvä esimerkki. Syksyllä 2014 Tulli otti käyttöön EU:n määrittelemät oman käytön ohjerajat alkoholin matkustajatuonnissa ja tehosti matkustajatuonnin valvontaa. Vuoden 2015 talousarviossa alkoholin laittoman maahantuonnin hillitsemiseen osoitettiin lisämääräraha, jolla muun muassa palkattiin lisähenkilöstöä Helsingin satamaan.

Näillä toimenpiteillä matkustajatuonti on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa vuosiin.

– Tullivalvontaa on tarvetta tehostaa myös internetin kautta tapahtuvan alkoholijuomien tilaamisen osalta, esittää Päivi Räsänen aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana.

Alkoholin ja tupakan maahantuonnin valvonnan lisäksi Tulli tarvitsee lisäresursseja laittomien tuotteiden maahantuonnin paljastamiseen ja harmaan talouden torjuntaan.

Ylös