KD julkisti vaihtoehtobudjettinsa ja oman ”kannustavan perusturva” -mallin

23.10.2015 klo 13:21 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa korjataan hallituksen pienituloisille tekemät vahingot. Kannustavaksi perusturvaksi nimetyssä mallissa puretaan kannustinloukkuja ja tehdään työ aina kannattavaksi.

Kristillisdemokraatit tarttuu vaihtoehtoisessa budjetissaan odotetusti hallituksen tekemiin virheisiin. Pienituloisia eläkeläisiä rokottava asumistuen leikkaus perutaan KD:n vaihtoehdossa kokonaan. Takuueläkkeisiin tulisi lisäkorotus ja lääkekorvauksien leikkaukset peruttaisiin. Myös keliaakikot saisivat pitää ruokavaliokorvauksensa.

Päivän suurimmasta uutispommista vastasi kuitenkin puolueen tuore puheenjohtaja Sari Essayah, joka esitteli lehdistölle KD:n oman perustulomallin.

Kansalaisjärjestöjen kautta suunnattua kehitysapua ei leikattaisi ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei suostuta paisuttamaan.

Hallituksen budjetista puhdistama nuorisotakuu säilytettäisiin KD:n mallissa siten, että oppisopimuskoulutuksiin, etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoille suunnataan rahaa.

Suurimman taloudellisen satsauksen KD suuntaa kuitenkin yrittäjille, joiden verotus kevenisi viidellä prosentilla. Yrittäjävähennys oli mukana KD:n vaaliohjelmassakin.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin esitellyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman totesi, että Kristillisdemokraatit eivät rahoita satsauksiaan lisävelalla. Se tarkoittaa, että vajaan 600 miljoonan lisäpanostukset rahoitetaan kiristämällä tupakka- ja alkoholiveroja sekä torjumalla harmaata taloutta lisäämällä muun muassa verotarkastuksia. Windfall-verolla puututaan tuuli-,vesi- ja ydinvoimaloiden ansiottomiin voittoihin. Tietojärjestelmiin tuhlatuista varoista on KD:n mukaan mahdollista nipistää 55 miljoonaa.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa näkyy pienillä summilla myös kansalaisyhteiskunnan ja uskonnollisten yhteisöjen tekemän työn arvostaminen. Jonkin verran lisäpanostuksia keräävät myös uutta tutkimusta ja innovaatioita rahoittavat tahot.

Päivän suurimmasta uutispommista vastasi kuitenkin puolueen tuore puheenjohtaja Sari Essayah, joka esitteli lehdistölle KD:n oman perustulomallin. Se pohjautuu Iso-Britanniassa kokeilussa olleeseen Universal Credit-malliin, joka laajenee koko maahan 2017.

Kokemukset Universal Creditistä ovat olleet hyvät ja sille on löytynyt laaja poliittinen tuki. Mallissa kannustiloukkuja puretaan niin, että työn tekeminen on kannustavaa kaikilla tulotasoilla.

Tällä hetkellä Suomessa kannustiloukku on nopeasti edessä, kun henkilö siirtyy tukien varasta työelämään. Erityisen kannattamatonta on vaihtaa puolipäiväinen pesti kokopäivätyöhön.

 

Ylös