Perustulomallit puhuttavat-Kristillisdemokraattien mallin esikuva on käytössä Iso-Britanniassa

27.10.2015 klo 13:46 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien mielestä monimutkaista tukiviidakkoa voisi karsia ja työtekoa tehdä kannattavammaksi uuden, ”kannustava perusturva”-mallin avulla. Esikuva löytyy Iso-Britanniasta, jossa Universal Credit-perustulo korvaa työmarkkina- ,asumis- ja toimeentulotukia.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah lanseerasi puolueen vaihtoehtobudjetin yhteydessä KD:n oman perustulomallin. Kannustava perusturva tekisi työstä kannattavaa kaikilla tulotasoilla. Samalla se hyödyttäisi pyrkimystä päästä eroon laajasta tukiviidakosta ja byrokratiasta.

Kristillisdemokraattien mallin esikuva löytyy Iso-Britanniasta, jossa Universal Credit-perustulo korvaa kuutta erilaista työmarkkina-,asumis-ja toimeentulotukea.

– Kannustinloukku on nopeasti vastassa, kun henkilö siirtyy tukien varasta työelämään, Essayah arvioi

Universal Credit on Iso-Britanniassa tällä hetkellä kokeiluvaiheessa, mutta laajenee koko maahan vuonna 2017.

Essayah’n mukaan Kristillisdemokraatit haluavat osallistua perusturvasta käytävään keskusteluun omalla mallilla, sillä Suomessakin hallituksen suunnitelmissa on toteuttaa perustulokokeilu.

Suomeen sopivaa mallia puntaroidaan parhaillaan Kelan johdolla. Valituksi tulevaa mallia kokeillaan Suomessa jo reilun vuoden kuluttua.

Puolueista Vihreät on jo pitkään markkinoinut omaa perustulomalliaan. Vihreiden mallissa perustulo maksetaan kuukausittain jokaiselle Suomessa asuvalle täysi-ikäiselle. Perustulo olisi verovapaa etuus, jota ei tarvitse erikseen anoa. Kuukausittain maksettava summa olisi 560 euroa.

Kristillisdemokraatit pitävät Vihreiden mallia puutteellisena ja passivoivana. Perusturvasta pitäisi tehdä kannustavampi. Samalla sosiaalietuuksien tukiviidakkoa ja niihin liittyvää byrokratiaa pitäisi karsia.

Essayah laskeskelee, että Suomessa on yli 40 erilaista harkinnanvaraista tukea.

Työllistymistä on viime vuosina ehkäissyt heikon taloussuhdanteen lisäksi syventyneet kannustinloukut. Esimerkiksi osa-aikatyöstä kokopäivätyöhön siirtymisen kannustavuus on heikentynyt yli 10 prosenttia viimeisen neljän-viiden vuoden aikana.

– Kannustinloukku on nopeasti vastassa, kun henkilö siirtyy tukien varasta työelämään, Essayah arvioi.

Kristillisdemokraattien kannustavan perusturvan tarkoituksena olisikin lisätä työn kannustavuutta kaikilla tulotasoilla. Essayah puhuu tässä yhteydessä efektiivisestä marginaaliverosta, jossa huomioidaan veroluontoisten maksujen lisäksi se, miten ansiot vähentävät henkilön saamaa sosiaaliturvaa.

Pienituloisimpien efektiivinen marginaaliveroaste lähentelee Suomessa sataa prosenttia eli työnteosta ei jää juuri mitään käteen.

Kristillisdemokraattien perusturvamallissa niin sanottu efektiivinen marginaaliveroaste ei koskaan ylitä 65 prosenttia.

Perusturvamalliin siirtymisen tueksi perustettaisiin kansalaistili, johon koottaisiin kaikki saadut työtulot, tuet ja etuudet.

Näin sovitettaisiin yhteen työ ja sosiaaliturva nykyistä joustavammalla yhdellä tukimuodolla, jonka suuruus määräytyy henkilön tai kotitalouden tilanteen mukaan.

– Työtön voisi olla varma siitä, että työnteko kannattaa aina taloudellisesti, Essayah totesi.

Samalla poistuisi tukien takaisinperintä ja niihin liittyvät ongelmatilanteet.

 

Ylös