Isyysrahaa maksetaan yhä useammalle

5.11.2015 klo 12:46 Kotimaa Samuli Rissanen

Isyysrahaa maksettiin tammi-syyskuussa huomattavasti useammalle isälle kuin koko viime vuonna yhteensä.

Tammi−syyskuussa isyysrahaa on maksettu noin 54 000 isälle, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana isyysrahan saajia oli noin 47 000. Erityisesti kasvussa on niiden isien määrä, joille maksetaan isyysrahaa vanhempainvapaan jälkeiseltä ajalta.

Vanhempainvapaan jälkeen maksettavan isyysrahan saajien määrä oli lisääntynyt viime vuoden noin 15 000 saajasta 23 000 saajaan pelkästään tammi−syyskuun aikana.

Isyysvapaa on enintään 54 päivää eli noin 9 viikkoa. Tästä enintään 18 arkipäivää isä voi olla kotona äidin ollessa äitiys- tai vanhempainvapaalla.

Keskimäärin isät pitivät vuonna 2014 noin 26 päivää isyysvapaata vanhempainvapaan jälkeen.

Sen sijaan isät pitävät edelleen varsin vähän vanhempainvapaata.

Viime vuonna vanhempainrahan saajista vain 4,3 prosenttia oli isiä. Tänäkään vuonna vanhempainvapaata pitävien isien määrä ei näyttäisi olevan kasvussa.

Kaikista vanhempainpäivärahapäivistä, joihin kuuluvat äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha, äidit pitävät edelleen ylivoimaisesti suurimman osan. Isät pitivät viime vuonna vain 8,3 prosenttia vanhempainpäivärahapäivistä.

Ylös