Riihimäen Kristillisdemokraatit: Työmarkkinatuen kuntaosuudella voitaisiin myös työllistää

23.11.2015 klo 16:15 Politiikka Samuli Rissanen

Riihimäen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ehdottaa, että työmarkkinatuen kuntaosuutta voitaisiin käyttää pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Malli on juuri nyt kokeilussa Kuusamossa.

Riihimäen KD-valtuustoryhmä ehdottaa tänä syksynä Kuusamossa käyttöönotetun työllistämismallin omaksumista Riihimäellekin. Ehdotuksen vei aloitteeksi saakka Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Mika Laine.

Pitkäaikaistyöttömän työllistymismahdollisuudet paranevat, alueen yrityksiä tuetaan ja kaupungin verokertymä kasvaa.

Mallissa kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömän työllistävälle työnantajalle avustusta työmarkkinatuen maksuosuuden verran. Kuusamossa näillä varoilla on työllistetty jo kolme pitkäaikaistyötöntä ja alueen työnantajat ovat olleet asiasta erittäin kiinnostuneita.

Riihimäen KD-valtuustoryhmän puheenjohtaja Ismo Portin kertoo, että kunnat ovat kovilla juuri pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien kustannusten vuoksi.

– Riihimäellä on tällä hetkellä jo yli 450 pitkäaikaistyötöntä, joista enemmän kuin kolmasosa on ollut työttömänä yli 1000 päivää, Portin sanoo.

Kunnat joutuvat uuden asetuksen mukaan maksamaan kaikkien yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet.

– Maksuista aiheutuu Riihimäelle tänä vuonna yhteensä yli kahden miljoonan euron kulut. Syyskuun 2015 loppuun mennessä Riihimäki on maksanut näitä ”sakkoja” valtiolle jo noin 1,7 miljoonaa euroa, kaupunginvaltuutettu Mika Laine kertoo.

Kaupungin maksuosuuteen ei synny heti säästöjä, mutta muita hyötyjä sitäkin enemmän: pitkäaikaistyöttömän työllistymismahdollisuudet paranevat, alueen yrityksiä tuetaan ja kaupungin verokertymä kasvaa.

Pitkällä tähtäimellä pitkäaikaistyöttömyys ja siitä juontuva kaupungin työmarkkinatuen kuntakohtainen maksuosuus pienenee.

Kristillisdemokraatit pitävät Kuusamon tuloksia rohkaisevana ja odottavat vähintään saman toteutuvan Riihimäelläkin. Kuusamossa maksettava kuntaosuus on ollut vain noin viidesosa Riihimäen vastaavasta ja potentiaalisia työnantajiakin Riihimäen seudulla on enemmän.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä ehdottaa Riihimäellä avustusta voisi koordinoida ja mainostaa esimerkiksi ensi vuonna keskushallinnon alaisena työnsä aloittava työvalmentaja, jonka tehtäviin tulee kuulumaan työpaikkojen etsiminen juuri pitkäaikaistyöttömille.

Ylös