Tutkimus: Suomalainen viihtyy sohvaperunana huippumobiililaitteen seurassa

27.11.2015 klo 06:27 Kotimaa KD Lehti

Kuluttamisen uusi syke Suomessa on älykästä nuukailua ja sohvaperunaelämää. Rahaa halutaan lisää, mutta sitä ei haluta käyttää, vaan se säästetään. Osaavasta kuluttajuudesta on tullut normi.

Älykäs nuukuus on uusi normaali kuluttajakäyttäytymisessä. Suomalaiset kuluttajat miettivät yhä tarkemmin, mihin rahansa käyttävät, missä säästävät ja mihin panostavat. Vahvin väylä kuluttajan sydämeen on edullinen hinta ja tarjoukset, niitä etsii aktiivisesti jo 39 % suomalaisista.

Enemmistö suomalaisista hakee ostoksissaan hyviä löytöjä. Vaikka kyse on usein hinnasta, kyse on myös tunteesta. Suomalaisten asenteita, käyttäytymistä ja ilmiöitä luotaava TNS Monitor Suomi 2015 -tutkimus nostaa vahvimmiksi asennemuutoksiksi oman parhaan elämän rakentamisen, yksilöllisen kuluttamisen ja täsmämaterialismin.

TNS Monitor Suomi 2015 -tutkimus nostaa vahvimmiksi asennemuutoksiksi oman parhaan elämän rakentamisen, yksilöllisen kuluttamisen ja täsmämaterialismin.

Talouden taantuma ja täsmämaterialismin vakiintuminen ovat aktivoineet kuluttajissa tiedostavuutta ja halua olla osaava ostaja. Kuluttajien syke on pysyvästi nyt matalammalla tasolla. Rahaa kyllä halutaan lisää, mutta sitä ei haluta käyttää – rahat säästetään. Osaavasta kuluttajuudesta on tullut normi. Tämä näkyy alentuneessa halussa ostaa parasta.

On kuitenkin jotain, mihin panostetaan – mobiiliin liittyvissä tuotteissa halutaan premiumia. Jo yli puolet haluaa parhaan mobiililaitteen ja joka kolmas parhaan nettiyhteyden, mihin hänellä vain on varaa.

Täsmämaterialismi ja digielämä vahvistavat myös suomalaisten ”suojautuvaa” elämää. Omat kotoisat kuplat -ilmiö nousee edelleen, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kotipesässä chillailu kasvaa myös nuorilla. Seurauksena on yleisesti elämäntyyli, jossa ykköstavoitteena elämässä on hyvä arki.

Hyvässä arjessa ajan viettäminen yksin on nousussa, samoin TV:n katselu. Netti onkin yhä suurempi aikasyöppö ja digitaalisesti aktiivisten määrä kasvaa vauhdilla. Netti tuo helposti kaiken kotisohvalle, niin hintavertailusivustot, nettikaupat kuin mediankin. Kotisohvan ajanvietteistä suosituin on kuitenkin television katselu sekä miehillä että naisilla.

Meistä on taantuman ja digitalisaation myötä sukeutunut sohvaperunoita, joille koti on turvasatama ja jossa saatavillamme on netin kautta koko maailma, etenkin viihde.

Sohvallalöhöily, aina kun siihen on mahdollisuus, houkuttaa 60 % suomalaisista. Jo 70 % suomalaisista pitää paljon siitä, että voi uppoutua viihteen maailmaan unohtaen hetkeksi arjen. Jo 60 % kokee, että media on läsnä heidän elämässään 24/7. Mediaa pääasiassa mobiilisti käyttäviäkin on jo 26 %.

Asennemaiseman muutoksen ohella Monitor mittaa kuluttamiseen, mediakäyttöön ja ruokaan liittyviä trendejä ja muutossuuntia. Monitor Suomi Ilmiöt (entinen RISC Monitor) on ohjelman pääraportti ja kertoo tarkat tiedot suomalaisten asenteista sekä ajankohtaisimmista ilmiöistä. Ohjelman analyysit pohjautuvat maalis-kesäkuussa 2015 TNS Gallupin Gallup Forum -internetpaneelissa kerättyyn Suomen 18-75 -vuotiasta väestöä edustavaan laajaan 7821 vastaajan tutkimusaineistoon.
Ylös