Sotealan työntekijöiden rikostaustat oltava selvillä

1.12.2015 klo 17:11 Politiikka Kristiina Kunnas

Sotealan henkilöstön rikostaustat on selvitettävä, vaatii Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto muistuttaa kannanotossaan, että erityisesti kotona asuvien asiakkaiden kohdalla väärinkäytösten mahdollisuus on merkittävä. Siksi puoluevaltuusto vaatii, että sotealan henkilöstön rikostaustojen on oltava selvillä.

Lasten ohella vammaiset ja ikääntyvät ovat suuri ja jatkuvasti laajeneva asiakasryhmä.

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta on nykyisellään mahdollista selvittää. Lakia (504/2002) sovelletaan työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, huolenpitoa tai muuta työskentelyä ilman huoltajan läsnäoloa.

– Lasten ohella vammaiset ja ikääntyvät ovat suuri ja jatkuvasti laajeneva asiakasryhmä. Erityisesti kotona asuvien asiakkaiden kohdalla väärinkäytösten mahdollisuus on merkittävä, puoluevaltuuston kannanotto toteaa.

Asiakasturvallisuutta on tarpeen parantaa suurten sotealueiden palvelutoimintaa suunniteltaessa. KD:n puoluevaltuusto esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien rikostaustatiedot tallennettaisiin suoraan tuomioistuimen ilmoituksen perusteella koko soteammattihenkilöstöstä muodostettavaan rekisteriin ennakoivan valvonnan mahdollistamiseksi.

 

Ylös