Mediatyöryhmän ehdotus: YLE:stä kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiö

7.12.2015 klo 11:22 Kotimaa Samuli Rissanen

Nokian entisen johtajan Anssi Vanjoen johtaman työryhmän mielestä Yleisradiosta voisi tehdä kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiön ja osto-organisaation. YLE:n verkkopalvelun voisi laajentaa kansalliseksi sisältöalustaksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin asettaman mediatyöryhmän vetäjän, Nokian entisen puheenjohtajan Anssi Vanjoen mielestä mediamarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että markkinoilla vallitsee kansallisesti ja kansainvälisesti yhtenäinen sääntely ja reilu kilpailuympäristö.

Selvityksen taustalla on perinteisen lehdistön ahdinko.

– Reilun toimintaympäristön tarjoaminen on samalla yksi tärkeimmistä tavoista tukea sananvapautta ja moniarvoista mediaa sekä ylläpitää monipuolisia sisältöjä, Vanjoki sanoo.

Työryhmä purkaisikin välinekohtaista mainonnan sääntelyä ja tasaisi digitaalisen ja printtimedian välistä arvonlisäveroa. Lisäksi työryhmä poistaisi Viestintäviraston perimät valvontamaksut televisio- ja radiotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.

Internetissä vastaavia valvontamaksuja ei peritä nytkään.

Yleisradion tehtävät tulisi määritellä tarkemmin, jotta sen toiminta edistäisi koko suomalaisen mediamarkkinan toimintaa. Yleisradion pitäisi työryhmän mielestä toimia yhä enemmän kotimaisten tuotantojen jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa.

Myös Ylen verkkopalvelun voisi laajentaa avoimeksi kansalliseksi sisältöalustaksi.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Anssi Vanjoen lisäksi mediatyöryhmän jäseninä olivat kirjailija ja kolumnisti Kalle Isokallio, viestintätoimisto Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungner ja vapaa toimittaja Reetta Meriläinen.

He luovuttivat loppuraporttinsa ministeri Bernerille tänään.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Selvityksen taustalla on perinteisen lehdistön ahdinko.

 

 

Ylös