Pienituloisilla kuluu asumiseen kaksinkertainen osuus tuloista

9.12.2015 klo 10:21 Kotimaa Samuli Rissanen

Pienituloisilla kuluu asumismenoihin lähes kaksinkertainen osuus tuloista muuhun väestöön verrattuna. Osuus on suuri erityisesti yksin asuvilla ja kaupungeissa asuvilla pienituloisilla.

Suomessa elää yli puoli miljoonaa aikuista pienituloisissa kotitalouksissa. Heistä yksin asuvien pienituloisten tulotaso jää asumismenojen jälkeen alle kohtuullisen minimitoimeentulon. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uudesta tutkimuksesta.

Hallitusohjelmalla on THL:n mukaan ristiriitaisia vaikutuksia pienituloisten asuinoloihin.

Työikäiset pienituloiset asuvat omistusasunnossa selvästi harvemmin kuin muut työikäiset, ja heidän omistusasuntonsa sijaitsevat muita yleisemmin maaseudulla. Myös asunnottomuus on erityisesti pienituloisten ongelma. Rekisteritiedot viittaavat suurempaan asunnottomien määrään kuin asunnottomuustilastot.

Puolet pienituloisista saa jotakin Kelan maksamaa asumistukea. Asumistuet tasoittavat jonkin verran eroja asumismenojen tulo-osuudessa, mutta eivät poista eroja kokonaan.

Hallitusohjelmalla on THL:n mukaan ristiriitaisia vaikutuksia pienituloisten asuinoloihin. Toimenpiteet ara-vuokra-asuntojen vuokrien laskemiseksi voivat pienentää pienituloisten asumismenoja.

Asumistukea saavien ohjaaminen ara-vuokra-asuntoihin sekä ara-vuokra-asuntojen tulorajojen palauttaminen ja asukkaiden tulojen seuranta saattavat pienentää pienituloisten asumismenoja, mutta riskinä on uusien kannustinloukkujen syntyminen.

Hallitusohjelman toimet voivat kuitenkin johtaa myös nykyistä voimakkaampaan pienituloisuuden alueelliseen keskittymiseen. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asuvat pienituloiset kokevat muita vuokralla asuvia pienituloisia vähemmän ongelmia asuinympäristössään – esimerkiksi melua, rikollisuutta, väkivaltaa tai ilkivaltaa.

THL:n mukaan hallitusohjelman toimet tulevat oletettavasti lisäämään pienituloisten kokemia asuinympäristöön liittyviä ongelmia.

– Haittojen minimoimiseksi tulorajoja ei tulisi asettaa liian alhaisiksi, ja tuloja tulisi tarkastella useammalta vuodelta, jotta hetkellisesti parantunut tilanne ei johtaisi asunnon menettämiseen, THL:n erikoistutkija Timo Kauppinen ehdottaa.

Hänen mukaansa Ara-vuokra-asuntojen uudistuotannolle on tarvetta erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja samalla tulisi muistaa myös pienituloisille tärkeät pienasunnot.

THL:n raportissa tarkasteltiin pienituloisten asuinoloja täysi-ikäisessä väestössä vuosina 2011–2012 ja arvioitiin rekisteriaineiston avulla toimeentulotuesta korvattavia asumiskustannuksia ja asunnottomuutta.

Pienituloisella tarkoitetaan raportissa henkilöä, jonka kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti laskettuna olivat alle 60 prosenttia väestön mediaanitulosta.

Ylös