Päivähoito-oikeuden rajaaminen tuo 39 lapsen ryhmät

8.12.2015 klo 17:15 Politiikka Samuli Rissanen

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen muutoksista kirvoitti opposition ankaraan kritiikkiin tänään eduskunnassa.

Hallituksen esityksessä kokoaikainen päivähoito kuuluisi jatkossa vain päätoimisten työntekijöiden tai opiskelijoiden lapsille. Kaikille kuuluisi kuitenkin 20 tuntia päivähoitoa viikossa.

– Kolme hoitajaa ja 39 lasta on tilanne, jota pitää seurata. On selvää, että silloin ei voida puhua varhaiskasvatuksen laadusta

Oppositiopuolueiden edustajien mielestä hallituksen esitys ajaa lapsiperheet eriarvoiseen asemaan työllisyystilanteen tai sen mukaan, mikä on kunnan kantokyky järjestää päivähoitoa.

Kunnat voivat jatkossa päättää itse tarjoavatko kokopäivähoitoa kaikille. Suurista kaupungeista esimerkiksi Tampere ja Helsinki ovat jo päättäneet, etteivät rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Oppositio suhtautui skeptisesti myös siihen, saavutetaanko päivähoidon rajaamisella todella hallituksen kaavailemat säästöt. Monissa puheenvuoroissa muistutettiin, että varhaiskasvatuksesta tinkiminen tuo päinvastoin lisälaskua takautuvasti.

Polemiikkia aiheutti myös niin sanottu 1/13-mitoitus, jonka mukaan osapäivähoidossa olevien lasten ryhmät saattavat paisua 39 lapsen ja kolmen hoitajan suuruisiksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mielestä on hyvä, että päivähoito-oikeuden rajaamisesta huolimatta kuntien on yhä mahdollista tehdä toisenlaisia päätöksiä ja tarjota päivähoitoa laajasti. Myös perheiden valinnanvapauden säilyttäminen sai KD-johtajalta kiitosta.

Hän kertoi Kristillisdemokraattien kannattavankin hallituksen esitystä ”pienellä miinuksella.”

Essayah’n mukaan Kristillisdemokraateille on tärkeää taata varhaiskasvatuksen laatu. Siksi lain tuomia muutoksia on syytä seurata ja reagoida niihin. Henkilöstömitoitusta on myös pohdittava tarkemmin.

– Kolme hoitajaa ja 39 lasta on tilanne, jota pitää seurata. On selvää, että silloin ei voida puhua varhaiskasvatuksen laadusta, Essayah myönsi.

KD:n puheenjohtaja suhtautui niin ikään skeptisesti hallituksen esitykseen niin sanottuna säästölakina. Hallitus arvioi, että päivähoito-oikeuden rajaaminen tuo reilun 60 miljoonan säästöt, mutta esimerkiksi Kuntaliitto on päätynyt puolta pienempiin lukuihin.

Ideologiseksi värittyneeseen eduskuntakeskusteluun osallistuneen KD-kansanedustaja Päivi Räsäsen mielestä lapselle pitää taata ensisijaisesti oikeus omiin vanhempiin ja perheeseen ja vasta toisisijaisesti päivähoitoon.

Räsänen ei myöskään pitänyt 20 tunnin varhaiskasvatusta liian vähäisenä, kun sen suhteuttaa peruskoulun ensimmäisillä luokilla olevien tuntikehykseen, joka on samaa suuruusluokkaa.

– Miksi 1-2-vuotias tarvitsee 40 tuntia viikossa varhaiskasvatusta, jos 7-8-vuotias saa sitä 19 tuntia. En ymmärrä tätä logiikkaa, Räsänen ihmetteli.

Ylös