Hoida kuulo-ongelmat – hoitamaton kuulo vaikuttaa muistiin

12.1.2016 klo 12:36 Uutiset KD Lehti

Kuntoutuksen viivästymisellä voi olla vakavat seuraukset. Hoitamaton kuulo vaikutta muistiin ja ajatteluun, kertovat tutkimustulokset.

Jos huonoa kuuloa ei hoideta, se voi ikäihmisillä lisätä muistiin, ajatteluun, kieleen, havaitsemiseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia. Tältä vältytään, kun kuulo korjataan kuulokojeilla.

Kuulon heikentyminen on yleisin ikääntymiseen liittyvä terveysongelma. WHO:n mukaan maailmassa on 360 miljoonaa kuulon alenemasta kärsivää.

Tiedot perustuvat lokakuussa julkaistuun ranskalaistutkimukseen, jossa on ensimmäistä kertaa pystytty todistamaan huonon kuulon yhteys ikääntyneiden ihmisten kognitiivisten taitojen ongelmiin. Kuulon heikentyminen on yleisin ikääntymiseen liittyvä terveysongelma. WHO:n mukaan maailmassa on 360 miljoonaa kuulon alenemasta kärsivää.

Kognitiiviset taidot heikkenevät iän myötä. Tutkimuksen mukaan taidot eivät heikkene kuulokojeita käyttävillä nopeammin kuin normaalikuuloisilla ikäihmisillä. Sen sijaan kognitiiviset taidot heikkenevät nopeammin huonokuuloisilla, jotka eivät käytä kuulokojeita.

– Nyt pitää hälytyskellojen soida. Arviolta 75 prosenttia ihmisistä ei vielä tiedosta kuulo-ongelmaansa. Kuulokojeiden käyttäminen estää tiedon prosessointiin liittyvien taitojen heikkenemisen. Käytännössä se tarkoittaa, että huonolla kuulolla on hoitamattomana vaikutusta sosiaalisen elämän kannalta olennaisiin asioihin kuten muistiin, ajatteluun, kieleen ja oppimiseen, luettelee audionomi Vappu Levander Oticonilta. Oticon on kuuloalan yritys, joka tarjoaa kuulokojeita, kuulon apuvälineitä, kuulosuojaimia ja kuulontutkimuksia.

Tulokset hoitamattoman kuulon vaikutuksista muistiin ja oppimiseen käyvät ilmi Bordeaux’n yliopiston 25 vuotta kestäneestä pitkittäistutkimuksesta, johon on osallistunut 3 670 yli 65-vuotiasta. Tutkimusryhmässä oli kuulokojeiden käyttäjiä, normaalikuuloisia ja alentuneesta kuulosta kärsiviä, jotka eivät käyttäneet kuulokojeita. Ranskalaistutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan ikääntymisen yhteyttä aivojen toimintakykyyn. Tutkimustulokset  julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä lokakuussa.

Ikäihmisten dementialla ja heikentyneellä kuulolla vaikuttaa olevan yhteyttä toisiinsa. Tähän tulokseen ovat tulleet muutkin tutkimusryhmät. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston vertailututkimuksen mukaan kuulon aleneminen nopeuttaa kognitiivisten taitojen heikentymistä ja mahdollisesti edistää ikääntyvien dementoitumista.

– Kuulokojeiden käyttö helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa. Sosiaalinen kanssakäyminen stimuloi muistia ja ajattelua, kun havainnoimme mitä ympärillä tapahtuu ja pidämme kielellisiä taitoja yllä. Silloin kun kognitiivinen suorituskyky alkaa kuihtua, vaarana on eristäytyminen muista ihmisistä, Levander kertoo.

Ylös