Teknologia muuttaa opetusta ja opiskelijoita Betlehemin yliopistossa

12.1.2016 klo 14:06 Ulkomaat KD Lehti

Teknologia voi muuttaa opiskelijoiden tapaa ajatella ja kehittää heidän luovuuttaan. Tällaisiin tuloksiin ovat tulleet Betlehemin yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat kokeillessaan tablettitietokoneiden käyttöä opetuksessa.

Betlehemin yliopistossa on otettu käyttöön iPadeja eri koulutusohjelmien opetuksessa.

– Ipadien käyttö opetuksessa on lisännyt opiskelijoiden luovuutta ja kriittistä ajattelua.

Tablettitietokoneiden käytön on havaittu paitsi parantavan oppimistuloksia myös voimaannuttavan opiskelijoita Palestiinassa. Betlehemin yliopistolta on parhaillaan neljä opettajaa vierailulla Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoulussa.

Raphaela Mourra, Anan Ghabbash, Alia Harb ja Amal Mattar ovat olleet kehittämässä iPadien käyttöä kotiyliopistossaan palestiinalaisalueella.

– Opetusteknologia on vaikuttanut opetukseen ja opiskelijoihin laajemmin kuin olimme odottaneet”, kertoo englannin opettaja Raphaela Mourra.

– Ipadien käyttö opetuksessa on lisännyt opiskelijoiden luovuutta ja kriittistä ajattelua. Teknologialla on ollut suorastaan voimaannuttava vaikutus, kun opiskelijat ovat saaneet omaa ääntään, mielipiteitään ja kokemuksiaan kuuluviin erilaisten videotehtävien kautta.

Kokemuksia tablettitietokoneiden käytöstä Betlehemin yliopistolla on kertynyt vuoden ajalta terveysalan ja englannin kielen opetuksessa. Yhteinen opetuksen kehittäminen on jatkoa Diakin ja Betlehemin yliopiston pitkäaikaiselle yhteistyölle.

Valtakunnallinen Diakonia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt etäopetusta ja opetusteknologiaa jo vuosia myös Suomessa. iPadeja on käytetty menestyksellä muun muassa monimuoto-opetuksessa.

Englannin opettaja Tuire Salo osallistuu Betlehemin yliopiston opetusteknologian kehittämiseen hanketyön kautta ja käyttää tablettitietokoneita mielellään myös omassa opetuksessaan Diakissa.

–Monimuoto-opiskelijat pääsevät osallistumaan helposti ajasta ja paikasta riippumatta opetukseen. Kannustan opetuksessa opiskelijoita aina jakamaan kaikki tuotoksensa myös muille, hän kertoo.

Betlehemin yliopiston opettajien Suomen-vierailu on osa Diakin koordinoiman LITE-hankkeen (Leading Innovative Teaching in Higher Education in Palestine) toimintaa.

Hanke on saanut rahoituksen HEI ICI -korkeakoulujen kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelmasta, jonka rahoittaja on Suomen ulkoministeriö.

Hanke kehittää Betlehemin yliopiston pedagogista ja opetusteknologista osaamista sekä opetussuunnitelmia ja oppimateriaaleja. Hanke päättyy maaliskuussa 2016.

Ylös