Maatilat tuottamaan uusiutuvaa energiaa

22.1.2016 klo 19:20 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

Suomessa tuetaan metsäbiomassoja istutuksesta haketukseen ja niitä hyödynnetään yhä enemmän liikenteen polttoaineiksi. Myös peltobiomassat kannattaa hyödyntää, jotta fossiiliset polttoaineet voitaisiin korvata uusiutuvilla. Biomassaa on helpompi korjata pelloilta kuin metsästä, mutta peltobiomassaa on vaikeampi kuljettaa eteenpäin, joten tuotanto on väistämättä paikallista ja maatilojen olisi järkevää tehdä se itse.

Nykyisin hyödyntämättä jäävillä peltobiomassoilla voitaisiin tuottaa kolmasosa maamme liikennepolttoaineista maatilojen biokaasulaitoksissa. Muitakin maatilakokoon soveltuvia uusiutuvan energian ratkaisuja on kehitetty tai kehitteillä. Niillä saataisiin maaseudulle työtä ja vaikeuksissa oleville maatiloille kipeästi kaivattua lisätuloa.

Mikäli maanviljelijöiden omistama peltobiomassa, kuten suojavyöhykepellot tai oljet, saataisiin liikenteen polttoaineeksi, ilmastokaasut vähenisivät merkittävästi. Samalla vähenisi riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista ja siten huoltovarmuus paranisi kriisitilanteissa.

Ongelmana on isohko investointi. Kristillisdemokraatit esitti vaihtoehtobudjetissaan 15 miljoonan euron lisärahoitusta uusiutuvan energian investointitukeen. Hallituspuolueet eivät valitettavasti sitä hyväksyneet, vaikka biotalous on nimetty kärkihankkeeksi. Olisi kohtuullista myöntää uusiutuvan energian tuotannolle maatiloilla edes samat investointituet kuin navetoille.

Toinen ongelma on, että tuotantolaitoksia ja tankkausasemia pitäisi olla riittävästi, jotta biokaasuautojen määrä kasvaisi. Kaasuautojen määrän taas pitäisi kasvaa, jotta investointi biokaasutuotantoon kannattaisi viiveettä. Mikäli biokaasua käyttäviä autoja ei kohdeltaisi autoverossa ja käyttövoimaverossa ikään kuin ne käyttäisivät fossiilista maakaasua, niistä tulisi markkinoiden edullisimmat sekä ostaa että ajaa.

Ylös