”Hallitus murentaa kansalaisten uskon oikeusjärjestelmään” – Antero Laukkanen kriittisenä sakkojen nostamisesta

16.2.2016 klo 16:45 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen kritisoi hallitusta. – Sakkoja nostetaan tilkitsemään valtion kassavajetta. Hallitus murentaa kansalaisten uskon oikeusjärjestelmään.

– Hallituksen esittämä päiväsakkojen ja rikesakkojen korotus on kohtuuton, KD-kansanedustaja Antero Laukkanen jyrähtää.

– Rikoksista annettujen seuraamusten on oltava suhteessa kyseisen rikoksen vakavuuteen. Valtion kassavajetta ei pidä tilkitä sakkoja korottamalla.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen (HE 1/2016) rikoslain ja pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan päiväsakkojen rahamäärä korotettaisiin noin kaksinkertaiseksi ja rikesakkojen suurin lakisääteinen rahamäärä korotettaisiin 200 eurosta 400 euroon ja yhteisösakko korotettaisiin kolminkertaiseksi. Korotuksilla hallitus havittelee 53–56 miljoonan euron lisätuloja.

Keskituloisen kansalaisen ylinopeudesta saama rangaistus tuntuisi todella kovalta verrattuna vaikkapa pahoinpitelytuomion saaneen henkilön ehdolliseen vankeustuomioon ja minimipäiväsakkoihin.

– Esityksen mukaan esimerkiksi suurin rikesakko nousisi 285 euroon kun se ennen hallituksen syksyllä 2015 tekemää korotusta oli 115 euroa, Laukkanen huomauttaa.

– Laki sallisi myös rikesakon korotuksen aina 400 euroon ilman eduskuntakäsittelyä. Päiväsakkojen kaksinkertaistamisella olisi vielä suurempi vaikutus. Henkilö, jonka kuukausitulot ovat 2 500 euroa, joutuisi maksamaan jopa 700 euroa päiväsakkoja esimerkiksi ylittäessään nopeusrajoituksen 21 km/h.

– Näin suurilla sakkorangaistuksilla olisi todella merkittävä taloudellinen vaikutus pieni- ja keskituloisille, Uudenmaan KD-kansanedustaja Laukkanen toteaa.

Suurin osa sakoista annetaan liikennerikkomuksista. Kaavaillut sakot olisivat aivan liian suuria verrattuna rikkomusten laatuun.

– Keskituloisen kansalaisen ylinopeudesta saama rangaistus tuntuisi todella kovalta verrattuna vaikkapa pahoinpitelytuomion saaneen henkilön ehdolliseen vankeustuomioon ja minimipäiväsakkoihin. Tämänkaltainen oikeuskäytäntö sotii kansalaisten oikeudentuntoa vastaan, Antero Laukkanen arvostelee.

Laukkasen mielestä on myös huomioitava, että rangaistusmääräysten määrä on laskenut viime vuosina. Vuonna 2010 annettiin 210 906 rangaistusmääräystä kun niitä oli 2014 enää 164 431.

– Valtion rahatulot ovat siis laskeneet vähenevien sakkomäärien vuoksi. Paikatakseen tätä vajetta hallitus siis aikoo lisätä sakkotuloja sakkomaksuja korottamalla, Laukkanen sanoo.

Hallituksen esityksessä todetaan, että sakkojärjestelmällä ei tule olla valtiontaloudellisia tavoitteita.

– Samassa yhteydessä kerrotaan kuitenkin, että esitetyt korotukset ovat osa hallituksen päättämiä julkisen talouden sopeutustoimia. Tämänkaltaiset perustelut eivät kestä päivänvaloa, Laukkanen toteaa.

– Oikeusjärjestelmän on oltava riippumaton eivätkä rangaistukset saa perustua valtion rahantarpeeseen. Tämä on keskeistä oikeusvaltioperiaatteen kannalta.

Ylös