Ulosottovelallisia aiempaa enemmän

19.2.2016 klo 07:10 Kotimaa KD Lehti

Ulosotossa oli vuonna 2015 yli 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli noin 485 000 ja oikeushenkilöitä noin 55 000.

Eri velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 noin prosentilla. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita ulosotossa edeltävän vuoden aikana, oli viime vuonna yhteensä 164 000. Uusien velallisten määrä kasvoi edellisvuodesta hieman yli kaksi prosenttia.

Velallisista noin 40 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Alle 10 000 euron velka on noin 75 prosentilla velallisista.

– Suomen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa ulosoton velallismääriin. Koska työttömyys edelleen kasvaa ja maksuvaikeudet lisääntyvät, ei myöskään ulosottovelallisten määrässä ole nähtävissä vuoden 2016 aikana merkittävää muutosta parempaan, arvioi valtakunnanvouti Juhani Toukola.

Velallisista noin 40 prosentilla on velkaa ulosotossa korkeintaan tuhat euroa. Alle 10 000 euron velka on noin 75 prosentilla velallisista.

Suuria, yli 50 000 euron velkoja, on ulosotossa hieman alle kuudella prosentilla kaikista velallisista.

Oikeushenkilövelallisilla velkajakauma painottuu jonkin verran luonnollisia henkilöitä enemmän suurempiin velkoihin.

Mikä on oikeushenkilö?

Oikeushenkilö on yritys tai organisaatio jolla on oma oikeuskapasiteetti. Se tarkoittaa, että oikeushenkilö voidaan tuomita tuomioistuimessa ilman että seuraamukset vaikuttavat kehenkään yksittäiseen ihmiseen.
Ylös