Taysiin esitetään tukisäätiötä lahjoitusvaroille-lahjoitusten arvo 3,5 miljoonaa euroa

22.2.2016 klo 13:39 Kotimaa Samuli Rissanen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aikoo perustaa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle tukisäätiön, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ulkopuolisten lahjoitusten hallinto ja mahdollistaa lahjoitusten aktiivinen kerääminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään esittää maaliskuussa kokoontuvalle valtuustolle säätiön perustamista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman muun muassa testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja tukiyhdistyksiltä.

Taysin tukisäätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea yliopistollisen sairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta.

Tällä hetkellä sairaanhoitopiiri ei voi aktiivisesti hankkia lahjoitusvaroja, koska kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada rahankeräyslupaa. Lahjoitusvarojen hallinnointi on lisäksi nykyään hajautunut lukuisille toimi- ja vastuualueille, mikä hidastaa lahjoitusvarojen tehokasta käyttöä. Sen sijaan testamenttilahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti yhtymähallinnon kautta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman muun muassa testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja tukiyhdistyksiltä.

Lahjoitukset on usein kohdistettu tietyn tyyppisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen tai tiettyjen potilasryhmien hoitoon ja virkistystoimintaan. Lahjoitukset ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Sairaanhoitopiirin hallussa olevien lahjoitusvarojen määrä oli viime vuodenvaihteessa runsaat 3,5 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin on tarkoitus luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki sen hallussa olevat lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä.

Ylös