Ihmisen perimästä saatava tieto on avainasemassa tulevaisuuden terveydenhuollossa

13.3.2016 klo 10:28 Politiikka KD Lehti

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko arvioi, että niin sanotun genomitiedon avulla on saavutettavissa parempaa hoitoa.

– Genomitiedon eli ihmisen perimästä saatavan tiedon hyödyntämiseen on luotava nopeasti hyvät edellytykset.  Näen sillä suuria mahdollisuuksia ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sanoo.

– Suomella on mahdollisuudet nousta genomitiedon mallimaaksi.

Hän puhui aiheesta Valtakunnallisilla Sukututkimuspäivillä Seinäjoella. Teemana päivillä on genomitiedon hyödyntäminen sukututkimuksessa.

– Genomitieto on avainasemassa tulevaisuuden terveydenhuollossa, ja sen käyttö yleistyy koko ajan. Se avaa uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen, sairauksien syiden selvittämiseen ja yksilölliseen hoitoon. Tuloksena on vaikuttavampi ja turvallisempi hoito sekä tehokkaampi sairauksien ehkäisy, Risikko kertoo.

Genomitiedon yhteiskunnallinen merkitys on ymmärretty viime vuosina, ja viime kesänä valmistui kansallinen genomistrategia. Suomesta halutaan genomitiedon hyödyntämisen ja yksilöllistetyn terveydenhuollon mallimaa.

Strategiassa esitetään keskeiset toimenpiteet, joilla valmistaudutaan genomitiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen terveydenhuollossa, terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

– Genomitietoa käyttämällä voidaan vähentää kärsimystä ja säästää kustannuksissa. Sen avulla voidaan esimerkiksi valita syöpähoito, joka on vielä nykyisiäkin hoitoja räätälöidympi ja yksilöllisempi.

Genomitiedon hyödyntämiseksi sen käytön edellytykset, kuten eettiset periaatteet ja lainsäädäntö tulee saada ajan tasalle mahdollisimman nopeasti.

– Suomella on mahdollisuudet nousta genomitiedon mallimaaksi. Suomalaisten geneettinen perinne yhdistettynä kattaviin terveystietoihin antaa mahdollisuuden myös korkeatasoisen tutkimuksen tekemiseen sekä tuotekehitykseen ja innovaatioihin, Risikko toteaa.

Ylös