”Kysy aina multa, onko se ok mulle” – vanhempien pitäisi kysyä lupa lasten kuvien julkaisuun

14.3.2016 klo 13:42 Kotimaa KD Lehti

Lastensuojelun Keskusliiton kyselyyn vastanneista lähes puolet arvioi, etteivät aikuiset aina tiedä, miten toimia sosiaalisessa mediassa ja noin 60 % ajatteli, että vanhemmat saattavat ymmärtämättömyyttään julkaista kuvia tai tietoja, joita lapset eivät halua julkaistavan.

Lastensuojelun Keskusliitto julkaisi tänään selvityksen Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa, johon sisältyy oikeudellinen katsaus sekä suositukset lapsen yksityisyyden suojaamiseksi. Samanaikaisesti julkaistaan erillinen raportti lasten ja nuorten omista näkemyksistä yksityisyyden suojasta sosiaalisessa mediassa.

Kyselyyn vastanneiden nuorten joukosta noin 40 prosentista oli laitettu verkkoon kuvia tai tietoja, joita he eivät sinne halunneet.

Digitaaliset viestimet kuuluvat lasten arkeen. Niihin liittyy riskejä, koska kuvien ja tietojen julkaisemista ei valvota, ne voivat jäädä elämään ja pahimmillaan levitä vääriin tarkoituksiin. Lapset ja nuoret voivat kokea nettikiusaamista ja jopa identiteettivarkauksia.

Kyselyyn vastanneiden nuorten joukosta noin 40 prosentista oli laitettu verkkoon kuvia tai tietoja, joita he eivät sinne halunneet.

Lähes puolet vastaajista arvioi, että aikuiset eivät aina tiedä, miten toimia sosiaalisessa mediassa ja noin 60 % ajatteli, että vanhemmat saattavat ymmärtämättömyyttään julkaista kuvia tai tietoja, joita lapset eivät halua julkaistavan.

Nuorilta kysyttiin, millaisia kuvia tai tietoja heistä ei tulisi koskaan julkaista. Eniten mainintoja saivat paljastavat kuvat, henkilötiedot sekä kuvat ja tiedot, jotka voivat johtaa kiusaamiseen.

Lasten, vanhempien ja kaikkien aikuisten tietoisuutta digitaalisen median käytöstä, sen mahdollisuuksista ja siihen liittyvistä riskeistä on ensiarvoisen tärkeää lisätä. Päättäjien tulisi varmistaa, että lainsäädäntö kattaa lapsen yksityisyyden suojan ja että sen loukkauksiin voidaan puuttua riittävästi.

 

Lastensuojelualan kattojärjestö

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Keskusliitto tavoittelee yhteiskunnassa tilannetta, jossa lasten tarpeet on aidosti asetettu etusijalle päätöksenteossa ja että lapselle kuuluvat oikeudet toteutuvat täysimääräisinä. Keskusliitolla on 93 jäsenjärjestöä ja 37 kunta- tai kuntayhtymäjäsentä. Linnanmäen huvipuistoa Helsingissä ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö on toiminnan merkittävin rahoittaja.
Lastensuojelun Keskusliitto julkaisee kuukausittain lasten ja nuorten kasvatusta käsittelevää Lapsen Maailma-lehteä.
Ylös