50-vuotias on parhaimmillaan

20.3.2016 klo 21:23 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

Sitä kasvaa ja kehittyy, kun ottaa opiksi ja suunnan parempaan. KD-lehti on tämän kokenut 50 vuoden historiansa aikana.

Nyt tarkasteltuina ensimmäiset lehdet olivat ulkonäöltään vaatimattomia, mutta kirjoitusten sisältö heijasteli samanlaista aitoa huolta lähimmäisistä kuin tänään näemme. Siihen viittasi myös lehden silloinen nimi ”Kristityn Vastuu”.

Ensimmäisten kansanedustajien myötä lehti alkoi saada valtiolta tukea ja ilmestyä joka viikko. Pienessä toimituksessa on sen jälkeen ollut 1-5 toimittajaa ja jokainen heistä on ollut tärkeä vaikuttaja.

Lehti on ollut ikkuna puolueeseen ja toisaalta se on muokannut koko puolueen linjaa. Toimituksen vuorovaikutus kentän ja puoluejohdon kanssa on ollut tärkeää, mutta samalla on pyritty turvaamaan toimituksen itsenäisyys. Lehtemme ohjasi Kristillistä liittoa eurooppalaisten kristillisdemokraattisten puolueiden perheeseen, auttoi viemään läpi puolueen nimenmuutoksen ja lopulta muutti omankin nimensä KD-lehdeksi.

Päätoimittaja Eero Hirvosen seuraajat nousivat vastuuseen pitkän toimittaja- tai toimitussihteerikokemuksen kautta. Pitkäjänteinen sitoutuminen kehittää toimitusta ja auttaa tekemään lehdestä jatkuvasti entistä korkeatasoisemman.

Olemme käyneet läpi lehtialan muutoksen jopa edelläkävijöinä. Siirryimme mustavalkoisista kuvista värikuviin, filmikameroista digitaalisiin, kirjapainossa käsin tehdystä tekstipalstojen ja kuvien sijoittelusta toimituksessa tehtävään digitaaliseen taittoon ja kuvankäsittelyyn.

Digitalisoituminen on jatkunut. Toimituksen työpanos on yhä enemmän siirtynyt nettilehteen (kdlehti.fi). Vuoden alussa paperilehtemme koki jälleen muodonmuutoksen ja alkoi ilmestyä kuukausilehtenä.

Sisältömmekin muuttuu, kun kehitymme. Asiantuntemus ja kyky tuottaa vaihtoehtoja kasvaa koko puolueessa. Nykyisin ihmistä tavoittaa, jos voi häntä kuunnella ja omalla toiminnallaan auttaa. Me toimittajat kehitymme, kun pyrimme olemaan lukijoille hyödyksi.

Ylös