Perustulokokeilun esiselvitys jätti ongelmat hallituksen ratkaistaviksi

30.3.2016 klo 14:01 Kotimaa Esa Erävalo

Perustulokokeilua selvittänyt työryhmä luovutti 228-sivuisen esiselvityksensä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle tänään.

KD:n esittämä kannustavan perustulon malli sai vaihtoehtomallina kyllä myönteisiä mainintoja esiselvityksessä, mutta sen kokeilu törmäsi siihen, ettei ole käytössä tulorekisteriä ja siinä kuukausittaisia verotietoja. Esiselvityksessä todetaan, että sen suhteen ”mallinnuksia on syytä myöhemmin jatkaa ja täsmentää”.

Eri mallien vertailussa korkean perustulon malli tyrmättiin liian kalliina. Selvitysryhmä päätyi suosittamaan osittaisen perustulon mallia, jossa kokeiltaisiin mahdollisesti erisuuruisia 450, 550, 650 tai 750 euron perustuloja. Niitä täydennettäisiin syyperusteisilla tuilla ilmeisesti sikäli kuin tuet jäävät nykyisiä etuuksia pienemmiksi.

– Monien kysymysten takaa on noussut uusia vaikeita kysymyksiä, totesi selvitystyötä johtanut professori Olli Kangas.

Hän korosti, että työryhmä on vain tehnyt esiselvityksen. Miten kokeilu ja lisäselvitykset toteutetaan, sen päättää hallitus.

Kokeiluun halutaan noin 10 000 satunnaisesti valittua yli 18-vuotiasta henkilöä, mutta ei eläkeläisiä. Kärkihankkeen määräraha 20 miljoonaa euroa riittäisi 1500 henkilöä käsittävään tutkimukseen ja lisärahoituksessa haetaan maksuperustaksi Kelan järjestelmiä.

Kokeilussa esimerkiksi 550 euron perustulo maksettaisiin kaikille osallistujille.

– Kokeiluun osallistuvat tulisi valita satunnaisesti. Vapaaehtoinen osallistuminen toisi epäluotettavia tuloksia. Tärkein kysymys on miten kokeilu kasvattaa työllisyyttä, sanoi Kari Hämäläinen VATT:sta.

Jos käytettäisiin nykyistä progressiivista veromallia, pitäisi kehittää eri verotuksellisia keinoja keräämään perustulo pois keski- ja hyvätuloisilta. Myös tasaveroa haluttaisiin kokeilla. Jotta koko Suomen mittaan sovellettuna noin 19,3 miljardin euron kustannus 550 euron perustulosta voitaisiin kattaa, tulisi tasaveron olla 43%.

– Halutaan kokeilla eri perustulotasoja ja eri verotasoja, sanoi professori Olli Kangas, jonka mukaan pitää vielä miettiä tulisivatko opiskelijat jotenkin erillisenä kokeiluun mukaan.

Laskelmia ja simulointeja voi tehdä matemaattisesti, mutta kokeilulla halutaan selvittää miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu kahden vuoden aikana.

Laskelmia ja simulointeja voi tehdä matemaattisesti, mutta kokeilulla halutaan selvittää miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu kahden vuoden aikana.

– Miten käy? Menevätkö nuoret hunningolle, kun saavat ilmaista rahaa? Emme tiedä, kommentoi Olli Kangas.

Kuntaliiton mukaan sosiaalitoimen palvelujärjestelmä perustuu sille mitä sosiaalitukia kukin saa ja jo kokeiluvaihe edellyttäisi palvelujärjestelmän uudistamista.

Pallo on nyt hallituksella. Hanna Mäntylä lupasi hallituksen päättävän  huhtikuun aikana miten asiassa edetään, mitä lisäselvityksiä on tarvitaan ja miten kokeilu tehdään.

KD:n kannustavan perustulomallin esikuva on brittien Universal Credit -malli.

– Se olisi ollut paras ratkaisu, ja se on tulevaisuuden malli, sillä nykynäkymillä tulorekisteri on 2019 toiminnassa. Epäilen, että hallituksen perustulokokeilu esitetyillä reunaehdoilla ei voi onnistua. Osittainen perustulo johtaa keskiluokan verorasituksen kasvuun, eikä ratkaise kannustinloukkujen ongelmia, kommentoi puoluesihteeri Asmo Maanselkä.

Ylös