”Valtio istuu 20 miljardin euron päällä” – EVA analysoi

30.3.2016 klo 09:57 Kotimaa KD Lehti

Valtio voisi saada jopa 20 miljardin euron tulot yksityistämällä valtionyhtiöitä ja myymällä kaupallista toimintaa harjoittavia yhtiöitään. Näin toteaa EVA Analyysi Laiska jättiläinen.

Suurin osa myyntituloista, yli 11 miljardia euroa, tulisi valtion omistuksista pörssiyhtiöissä, joilla ei enää ole strategista merkitystä.

Näin todetaan EVA Analyysissa Laiska jättiläinen – Viisi syytä miksi valtion omistuksen keventäminen hyödyttäisi Suomea. Sen on kirjoittanut päätoimittaja emeritus Hannu Leinonen.

Leinonen käy analyysissa läpi valtionyhtiöitä, jotka olisi syytä myydä kokonaan tai osin.

– Valtio voisi luopua kokonaan esimerkiksi Sammon, Stora Enson ja Metson osakkeistaan sekä myydä noin puolet omistuksistaan Fortumissa, Nesteessä ja Finnairissa, hän listaa.

Myymällä listaamattomia kaupallisia yhtiöitään valtio voisi saada ainakin 2,7 miljardin euron tulot. Tähän yritysryhmään kuuluvat muiden muassa Posti ja VR. Lisäksi valtio voisi saada noin 6,2 miljardia euroa yksityistämällä niin sanottuja erityistehtäviä hoitavia yhtiöitä, kuten Veikkauksen, Alkon ja Finavian.

Kansainvälisesti vertailtuna Suomen valtiolla on poikkeuksellisen suuri rooli yritysomistuksessa.

– Modernissa markkinataloudessa valtion omistus pitäisi aina perustella erikseen. Sen tulisi olla tarkkaan harkittua ja väliaikaista, eikä itseisarvo. Nykyisenlaajuinen valtio-omistaminen syrjäyttää yksityistä yritteliäisyyttä ja alentaa koko talouden suorituskykyä, Leinonen sanoo.

Syitä yksityistämiselle on, sillä valtio on Leinosen mukaan huono ja laiska omistaja. Valtio-omistus on politisoitunutta, jäykkää ja siirtää liiketoimintariskejä turhaan veronmaksajille.

Valtio on myös jättiläismäinen omistaja: kansainvälisesti vertailtuna Suomen valtiolla on poikkeuksellisen suuri rooli yritysomistuksessa.

Leinonen ehdottaa, että holdingyhtiö Solidiumista voitaisiin tehdä yritysmyyntien järjestelijä ja valtion omistajaohjaus voitaisiin keskittää valtiovarainministeriöön. Edelleen strategisesti merkittävien yhtiöiden kohdalla valtio voisi turvata intressinsä kontrolloivalla osaomistuksella tai turvaavan osakkeen menettelyllä.

Laiska jättiläinen julkistettiin 30. maaliskuuta. Se on osa EVAn Pientä kassasarjaa, joka käsittelee valtion tuloja ja menoja. EVA Analyysi on luettavissa EVAn verkkosivuilta: www.eva.fi.
Ylös