KD Naiset varoittaa Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen riskitekijöistä

11.4.2016 klo 09:49 Kotimaa KD Lehti

Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset on huolestunut Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen riskeistä. Keski-Pasilaan liittyy suuria liikenteellisiä, tietoliikenteellisiä sekä tornitalojen sijainnista aiheutuvia turvallisuusuhkia.

KD Naiset ottaa kantaa Helsingin Keski-Pasilan rakentamissuunnitelmiin.

– Keski-Pasilan kautta kulkeva liikenne on sijoittunut erittäin pienelle alueelle. Alueen kautta kulkee päivittäin 800 000 -1 000 000 henkilöä, 850 bussia, 900 junaa ja 400 raitiovaunua muun liikenteen lisäksi. Pasilan aseman alla tulee metro, keskimmäisessä kerroksessa liikennöivät kaikki junat sekä maan pinnalla raitiovaunut, bussit ja muu liikenne sekä noin 3 300 pyöräilijää.  Alueen läpi kulkee myös suuri keskustaan johtava valtaväylä.

Suomen KD Naiset esittää, että turvallisuusuhkien minimoimiseksi Keski-Pasilan tornitaloista luovutaan ja alueelle rakennetaan korkeintaan 15-kerroksisia asuintaloja.

Kaikki liikenne pienelle alueelle keskitettynä on suuri turvallisuusriski ja vaikeuttaa pelastautumista mistä tahansa alueen kohteesta. Jos Pasilan alueelle tulisi pitkäaikainen sähkökatkos, se estäisi kaiken Pasilan kautta kulkevan kauko- ja lähiliikenteen. Samalla tietoliikenne esimerkiksi Yleisradion ja alueella olevien muiden medioiden kautta vaikeutuisi merkittävästi.

Alueelle on myös suunniteltu tornitaloja, joista jotkut jopa 40-kerroksisia. Tämä lisää turvallisuusriskejä ja vaikeuttaa pelastautumista näistä tiloista niiden sijainnin ja korkeuden takia. Pariisissa asuva arkkitehti Pekka Littow kommentoi viime marraskuuta Helsingin Sanomissa (HS 13.11.)  tornitalojen rakentamista eikä pitänyt niitä hyvinä ratkaisuina.

Kaupunki- ja liikennesuunnittelun avulla on mahdollista poistaa turvallisuusuhkia, joita ovat tulipalot, vaaralliset aineet, sabotaasit ja terrori-iskut. Iskuja on nähty Euroopassa ja niihin pitää varautua myös meidän maassamme.

Suomen KD Naiset esittää, että turvallisuusuhkien minimoimiseksi Keski-Pasilan tornitaloista luovutaan ja alueelle rakennetaan korkeintaan 15-kerroksisia asuintaloja. Talojen yhteyteen on rakennettava alueen yhteisöllisyyttä vahvistavia yhteisiä tiloja asukkaiden ja järjestöjen käyttöön.

Lisäksi KD Naiset ehdottaa liikenteen suunnittelua  muutettavaksi siten, että Länsi-Pasilan raitiovaunuliikenne siirretään kulkemaan suoraan Länsi-Pasilasta keskustaan Keski-Pasilan ruuhkien vähentämiseksi.

KD Naisten tiedotteen allekirjoittivat puheenjohtaja Tiina Tuomela, Helsingin KD Naispiirin puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta sekä KD Naisten liittohallituksen ja Suomen Pelastusalan naisverkoston jäsen Anneli Louneva.

Ylös