Opettajankoulutus Savonlinnassa loppuu – Itä-Suomen yliopisto keskittää Joensuuhun

11.4.2016 klo 15:06 Politiikka KD Lehti

Itä-Suomen opettajankoulutus keskitetään Joensuun kampukselle. Näin ollen Savonlinnan kampuksen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset siirtyvät Joensuuhun.

Itä-Suomen yliopisto keskittää opettajankoulutuksen Joensuun kampukselle aikaisintaan syyslukukaudesta 2018 alkaen. Savonlinnan kampuksen soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston koulutukset siirtyvät nykyisessä laajuudessaan Joensuuhun.

Yliopiston mukaan opettajankoulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle laajan tiedeyhteisön osaksi parantaa koulutuksen vetovoimaa ja tutkimuksen laatua merkittävästi. Joensuun kampuksella opettajankoulutuksen toiminnot pystytään sijoittamaan pääsääntöisesti nykyisiin tiloihin kustannustehokkaasti.

Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti opettajankoulutuksen kampusratkaisusta, yliopiston hallinnon yhdistämisestä ja muista rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä.

Yliopiston hallitus käsitteli kokouksessaan 11. huhtikuuta pitkän tähtäimen toiminnan rakenteellista kehittämistä ja talouden sopeuttamissuunnitelmaa. Hallitus päätti opettajankoulutuksen kampusratkaisusta, yliopiston hallinnon yhdistämisestä ja muista rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä.

Opettajankoulutuksen kampusratkaisuun liittyen Savonlinnan normaalikoulun toiminnot siirretään osaksi Joensuun normaalikoulua omaksi yksikökseen. Myös Savonlinnan kampuksen hallinnon ja kirjaston toiminnot siirtyvät Joensuuhun.

Pääosalle Savonlinnan kampuksen työntekijöistä pystytään tarjoamaan nykyistä vastaava tai siihen rinnastettava tehtävä Joensuun kampuksella. Muutostilanteessa henkilöstön ja opiskelijoiden asemaan ja osallistumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Yliopisto turvaa opintojen keskeytymättömän jatkumisen opiskelupaikkakunnan vaihtuessa.

Ylös