Työn vastaanottovelvollisuus tiukkenee

18.4.2016 klo 11:23 Politiikka Samuli Rissanen

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin mukaan työttömän on jatkossa otettava myös muuta kuin oman alan työtä.

Ministeri Jari Lindström esitteli tänään työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemia muutoksia työttömyysturvaan.

Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän karenssi nykyisen 60 päivän sijaan

Muutokset kannustavat Lindströmin mukaan aktiiviseen työnhakuun.

Jatkossa työtön ei enää voisi kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka ja työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut. Jos oman alan työtä ei ole tarjolla, voidaan TE-toimistossa jo työttömyyden alussa tarjota muun alan työtä.

Työttömyysturvan työmatkoja koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Esimerkiksi jos työttömällä on oma auto, sitä tulisi käyttää työmatkoihin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työssäkäyntialuetta arvioidaan vastaisuudessa matkoihin kuluvan ajan mukaan.

Päivittäiseen työmatkaan voisi kulua kokoaikatyössä enintään 3 tuntia.

Lisäksi hallitus on pidentämässä karenssia. Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän karenssi nykyisen 60 päivän sijaan.

– Työttömyysturvaan nyt tehtävät tarkennukset kannustavat työnhakuun. Näin turvaamme työllisyysmäärärahojen riittämisen myös tulevaisuudessa. Arvioimme, että noin 10 000 työttömälle avautuu työmahdollisuus, Lindström sanoo.

Työttömien tulisi osallistua pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin. Samalla työttömien palveluita TE-toimistoissa kehitetään. Työtarjouksia, työnhakuvalmennuksia ja omaehtoista työnhakua lisätään.

Työttömyysturvaa olisi jatkossa mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen.

Peruspäivärahan eli noin 700 euron suuruista starttirahaa voitaisiin myöntää enintään vuodeksi. Palkkatuki olisi jatkossa enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista, mikä tekee sen käytöstä joustavampaa. Palkkatuen suuntaamisessa otetaan entistä enemmän huomioon pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Ylös