Guy Standing korostaa perustulon vaikutuksia yhteisöön

18.4.2016 klo 10:20 Kotimaa Esa Erävalo

Perustulon kansainvälinen guru Guy Standing suositteli eri tapaa tehdä perustulokokeilu kuin mitä Suomessa suunnitellaan.

Guy Standingin mukaan perustulokokeilut Intiassa osoittivat, että yhteisövaikutukset ovat merkittäviä, siksi otosten tulisi olla kyliä tai yhteisöjä, ei summittain koko kansasta valittuja erillisiä yksilöitä.

– On väärin määrittää etukäteen onnistumisen mittariksi pelkästään työllistyminen. Täytyy mitata terveyttä ja monia yhteisön dynamiikan muutoksia. Meidän tulee uudelleen määritellä mitä tarkoitamme työllä ja ottaa mukaan hoivatyö kotona ja elämisen edellytyksistä huolehtiva palkaton työ, korosti Standing Kelan järjestämässä perustuloseminaarissa viime viikolla.

”Globaalissa vapaassa markkinataloudessa eivät vanhat tulonsiirtomallit enää päde.”

Hän katsoi, että globaalissa vapaassa markkinataloudessa eivät vanhat tulonjakomallit enää päde. Työmarkkinoille on tullut nelinkertainen määrä työntekijöitä, kaksi miljardia ihmistä ja se painaa reaalipalkkoja alas.

– Reaalipalkat tulevat laskemaan länsimaissa vielä pitkään, ja tuloerot tulevat kasvamaan pääoman hyväksi. Ihmisiä joutuu yhä enemmän prekariaatin asemaan. Meidän tulee jakaa tulot uudestaan eettisesti. Perustuloon siirtymiselle pitäisi eettisten ja filosofisten perusteiden olla numero yksi, korosti Guy Standing Kansaneläkelaitos Kelan seminaarissa Helsingissä viime keskiviikkona.

Hänen mukaansa jokaisen yhteiskunnan vauraus perustuu enemmän esivanhempiemme kuin meidän työlle. Useat yritysten patentitkin syntyvät julkisten tutkimuslaitosten työn pohjalta.

– Siksi erityisesti korkean teknologian yritysten on osallistuttava perustulon rahoittamiseen julkisten rahastojen kautta, suositteli Guy Standing, jonka mukaan rahoitukseen on monia muitakin vaihtoehtoja, kuten korkeampi verotus ja veroetuuksien poisto rikkailta.

Jurgen De Wispelaere on mukana hankkeessa, joka selvittää eri puolueiden asenteiden kehittymistä suhteessa perustuloon.

Jurgen De Wispelaere on mukana hankkeessa, joka selvittää eri puolueiden asenteiden kehittymistä suhteessa perustuloon.

Kelan seminaarissa tutkija Jurgen de Wispelaere pohti perustulon poliittisia etenemismahdollisuuksia, ja mainitsi ay-liikkeen olevan ratkaisevassa asemassa.

– Poliittisten prosessien jälkeen monista malleista voidaan valita jokin mitä emme alunperin ajaneet tai halunneet, sanoi de Wispelaere.

Professori Pertti Koistinen totesi, ettei kukaan tiedä mitkä perustulon työllisyysvaikutukset ovat, koska siitä ei ole minkäänlaista tutkimuksellista tietoa, ja Essi Rentola selvitti minkälaisia ongelmia perustulo voi tuottaa, kun pitäisi noudattaa EU:n määräyksiä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta silloin, kun suomalainen lähtee muihin EU-jäsenmaihin tai sieltä tulee joku Suomeen pitemmäksi aikaa.

Ylös