”Toimeentulotuen siirto Kelalle on viisas päätös”

19.4.2016 klo 12:00 Kotimaa Samuli Rissanen

Valtaosa SOSTEn Sosiaalibarometrin vastaajista pitää Kela-siirtoa oikeana ratkaisuna. Sosiaalietuuksien alikäytön odotetaan vähentyvän Kela-siirrossa.

Sosiaalietuuksien alikäytön uskotaan vähenevän Kela-siirron myötä. Kynnys hakea tukea pienenee, ja ihmiset saavat nykyistä varmemmin ne etuudet, joihin heillä on oikeus. Näin uskovat Kelan edustajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät, jotka vastasivat SOSTEn barometrikyselyyn alkuvuoden aikana.

– Toimeentulotuen Kela-siirto on viisas päätös. Se antaa mahdollisuuden toimeenpanna toimeentulotuki huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja samaan aikaan ehkä jopa parantaa etuuksien yhteensovittamista

Osa vastaajista uskoo, että asiointi Kelassa on lisäksi helpompaa ja vähemmän leimaavaa kuin sosiaalitoimistossa.

Kriittisimmin siirtoon suhtautuvat asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät, mutta heistäkin yli 70 prosenttia kannattaa ratkaisua.

Siirron arvellaan hyödyttävän valtaosaa asiakkaista eli heitä, joilla ei ole monimutkaisia ongelmia ja jotka osaavat käyttää sähköisiä palveluita. Siirron pelätään kuitenkin heikentävän kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien tilannetta.

Vastaajat ovat huolissaan muun muassa syrjäytyneiden nuorten, maahanmuuttajien ja ikäihmisten palvelujen saannista. Näillä väestöryhmillä on lähtökohtaisesti suurin riski jäädä ilman tarvittavia sosiaalietuuksia.

– Toimeentulotuen Kela-siirto on viisas päätös. Se antaa mahdollisuuden toimeenpanna toimeentulotuki huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja samaan aikaan ehkä jopa parantaa etuuksien yhteensovittamistaKelan edustajat, sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät. , SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas sanoo.

Hänen mukaansa sosiaalietuuksien alikäytön väheneminen antaa useammalle mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään.

– Toivottavasti kunnat käyttävät vapautuneet henkilöresurssit ennaltaehkäisevään lastensuojelu- ja perhetyöhön, sillä voitaisiin saada aikaan suuri säästö melko nopeasti.

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Muutos yhtenäistää tuen myöntämisperusteet, jolloin eri kunnissa asuvia ihmisiä kohdellaan vastaisuudessa entistä yhdenvertaisemmin.

Vuonna 2014 perustoimeentulotukea sai 234 000 kotitaloutta.

Ylös