Veroparasiitit syynissä

23.4.2016 klo 11:03 Politiikka Esa Erävalo

Panama on tarjonnut finanssipalveluita ulkomaisille yhtiöille ja yksilöille olemalla kyselemättä ”liikoja” ja antamalla avokätisen vero- tai verottomuuskohtelun.

Lakifirma Mossack Fonsecasta vuotaneet 11,5 miljoonaa sisäistä tiedostoa paljastivat kuinka sadat tunnetut poliitikot, urheilijat ja liikemiehet ovat kiertäneet veroja tai piilottaneet omaisuuttaan. Islannin pääministeri erosi kohun takia. Tutkivien journalistien yhteisön mukaan kymmenillä Panaman palveluja hyödyntäneillä on yhteyksiä huumekauppaan, terrorismiin tai rikollisiin valtioihin.

Panama on suurin finanssikeskus, joka vastustaa OECD:n ajamaa automaattista verotietojen vaihtoa. Myös isojen OECD-maiden hallitukset ovat lepsuilleet koskien yritystensä saamia veroetuja. Ne voisivat pakottaa Panaman muutokseen, kuten USA:n kovuus sveitsiläisiä pankkeja kohtaan pakotti Sveitsin nostamaan pankkisalaisuuksien verhoa.

Jättiyritysten verottamattomuus on suuri ongelma ja kiista USA:n ja EU:n välillä. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on verottamattomia voittoja ulkomailla noin 1000 miljardia euroa.

Jättiyritysten verottamattomuus on suuri ongelma ja kiista USA:n ja EU:n välillä. Yhdysvaltalaisilla yrityksillä on verottamattomia voittoja ulkomailla noin 1000 miljardia euroa.
Maailman suurimmalla yhtiöllä, Applella, on Irlannissa 200 miljardin euron kassavarat. Irlanti ei nimittäin sovella näihin edes alhaista 12,5% yritysverokantaansa vaan on tehnyt yhtiöiden kanssa erilliset nimellisen verotuksen sopimukset. Tällaisia sopimuksia on muillakin mailla ja vero on usein promillen luokkaa yrityksen voitoista. Myös Microsoft, Google, Cisco ja Oracle pitävät EU:n alueella 50-120 miljardin euron käteisvarojaan.

EU on löytänyt keinon puuttua tähän: kyseessä on kielletyn valtiontuen antaminen, epäreilu kilpailuetu. Siten Applen tulisi maksaa Irlannille veroja takautuvasti usealta vuodelta yhteensä noin 8 miljardia euroa. Oikeastaan kertyneistä voitoista pitäisi Irlannin veroasteen mukaan maksaa veroja lähes 20 miljardia euroa, mutta jos kansainvälisen yrityksen voi katsoa olevan verovelvollinen kotimaassaan, vain sen tytäryhtiöitä voitaneen verottaa. Jos Apple kotiuttaisi voittonsa USA:an, se joutuisi maksamaan sinne kenties 30 miljardin dollarin verot.

Monimutkainen ongelma kytkeytyy siirtohinnoitteluun, jossa siirretään yhtiön sisäisillä järjestelyillä voitot alhaisen verotuksen maihin. EU:n mukaan verot pitäisi maksaa siellä missä voitotkin tehdään. Amerikkalaisyhtiöiden mielestä niiden verotusta on vain siirretty ja voitoista maksetaan verot Yhdysvaltoihin, kun ne sinne kotiutetaan. Yritykset eivät tosin halua kotiuttaa voittojaan, jos ne joutuvat maksamaan 35% yhtiöveron, joten presidentti Barack Obama on ehdottanut kertaluonteista 14% kotiutusveroa, ja republikaanien presidenttikandidaatit nokittaneet esittämällä 6-10% veroa.

USA syyttää, ettei EU ole reilu tutkiessaan vain amerikkalaisten yritysten – kuten Apple, Amazon, Starbucks ja McDonalds – verovälttelyä. EU:n mukaan taas kaikille yhtiöille pitää olla sama verotus riippumatta niiden koosta ja myös EU:n jäsenmaat on pakotettu keräämään lisää verotuloja italialaiselta autovalmistaja Fiatilta, saksalaiselta kemianalan jättiläiseltä BASF:lta ja belgialaiselta olutyhtiö InBev’iltä.

Yhtiöverotuksen kiertämisen arvioidaan maksavan EU-maille 50–70 miljardia euroa vuodessa menetettyinä verotuloina. EU:n komissio antoi tammikuussa esityksen lakipaketiksi veronkierron ja aggressiivisen verovälttelyn vähentämiseksi. Siihen kuuluu yhteistä yhteisöveropohjaa koskeva direktiivi sekä veroviranomaisten välistä tietojen vaihtoa koskeva direktiivi. Se puuttuu yritysten ja valtioiden välisiin verosopimuksiin ja suosittelee EU:n ulkopuolisten veroparatiisien mustaa listaa.

Viime viikolla komissio ehdotti että tulisi julkiseksi tiedoksi, kuinka paljon Euroopassa toimiva monikansallinen yritys on jäsenmaakohtaisesti saanut voittoja ja maksanut veroja. Tämä koskee noin 6000 suuryritystä, joiden kokonaistulot ovat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi näiden yritysten tulisi julkaista koostetut tiedot EU:n ulkopuolella, myös veroparatiiseissa, maksetuista veroista.

Ylös