Loppuvuoden Suomi toimii tuontienergian varassa

28.4.2016 klo 08:37 Kotimaa Samuli Rissanen

Kotimaisen energian hyödyntäminen päättyy laskennallisesti toukokuussa. Loppuvuoden Suomi toimii tuontienergian varassa – ja se maksaa.

Bioenergia ry muistuttaa, että kotimaisen energian hyödyntäminen päättyy tältä vuodelta toukokuussa. Suomi käyttää 39 prosenttia kotimaista energiaa ja loput on tuontienergiaa. Valtaosa ulkomaisesta energiasta tulee Venäjältä.

Viime vuosina sähkön, kivihiilen, maakaasun, öljyn ja päästöoikeuksienkin hinnat ovat laskeneet ja takana on kolme erittäin lämmintä talvea

Energiatuonnin vaikutus Suomen talouteen on merkittävä. Tilastokeskuksen mukaan 2010-luvulla energiatuotteiden tuontia Suomeen on ollut vuosittain 4‒8 mrd euroa enemmän kuin vientiä. Summaa voi verrata vaikkapa sote-uudistukseen, jolla tavoitellaan 3 mrd euron säästöjä.

Hallituksen tavoite on nostaa kotimaisuus 55 prosenttiin 2020-luvulla. Kotimainen energia saadaan metsäenergiasta ja muista uusiutuvista energialähteistä sekä turpeesta.

Kotimainen energia työllistäisi ja suuri osa työpaikoista syntyisi haja-asutusalueille. Bioenergia-ala on arvioinut välittömien ja välillisten työpaikkojensa määräksi tällä hetkellä 30 000.

Samalla kotimainen energia parantaa huoltovarmuutta kriisitilanteissa ja hintavaihtelun osalta.

Puu on Suomen merkittävin energialähde ja sen osuus oli viime vuonna jo yli neljännes kaikesta energiasta. Suomi asetti 2010 metsähakkeelle merkittävän kasvutavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Bioenergia ry huomauttaa, että viime vuosina metsähakkeen käyttö on kuitenkin vähentynyt.

Energiasektorilla investoinnit näyttävät kohdistuvan pelkästään lämmöntuotantoon energiatehokkaan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sijaan.

Viime vuosina sähkön, kivihiilen, maakaasun, öljyn ja päästöoikeuksienkin hinnat ovat laskeneet ja takana on kolme erittäin lämmintä talvea.

Myös turpeen energiakäyttö on laskenut. Vuonna 2015 turvetta käytettiin kolmanneksen vähemmän kuin vuosina 2000‒2014 keskimäärin.

Ylös