”Selonteko sisäisestä turvallisuudesta on poliisitoimen osalta kauhuskenaario”

19.5.2016 klo 16:21 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja, entinen sisäministeri Päivi Räsänen arvioi, että hallituksen selonteko sisäisestä turvallisuudesta on poliisitoimen osalta kauhuskenaario. Poliisien määrä uhkaa vähentyä viidellä sadalla tällä vaalikaudella.

Kansanedustajan, entisen sisäministerin Päivi Räsänen mielestä hallituksen sisäisen turvallisuuden selonteko on karua luettavaa: Poliisin, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskusten toimintakyvyn rapautumista luetellaan sivutolkulla resurssien vähentämisen seurauksena.

– Eriarvoisuus kasvaa, katupartiot lisääntyvät ja huono-osaisten turvallisuus heikkenee, Räsänen sanoo.

Lista on pitkä: Hallitus kertoo, että tulevina vuosina häiriöiden ja rikosten määrä lisääntyy, poliisin ja hätäkeskusten toimintavalmiusajat pidentyvät, osa tehtävistä jää kokonaan hoitamatta, yhä useammat rikoksen jäävät selvittämättä, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpito vaikeutuu, riski oman käden oikeuden käyttöön kasvaa ja väestön turvallisuuden tunne heikkenee.

– Eriarvoisuus kasvaa, katupartiot lisääntyvät ja huono-osaisten turvallisuus heikkenee, Räsänen sanoo.

Selonteossa varoitetaan poliisien määrän laskusta 7000 tasolle. Totuus on Räsäsen mukaan kuitenkin vielä pahempi.

Eduskunta on juuri käsitellyt hallituksen linjauksen julkisen talouden suunnitelmaksi, jonka mukaan poliisimäärärahat alenevat kehyskaudella niin, että poliisien määrä alenisi 6600 – 6800. Kolmen vuoden päästä poliiseja olisi 500 vähemmän kuin tällä hetkellä.

– Hallituksen pitää antaa eduskunnalle poliisin rahoituksen keskenään ristiriitaisista esityksistä selvitys ja tarvittavat määrärahalisäykset kehyksiin, Räsänen vaatii.

Poliisin, hätäkeskusten ja rajavartiolaitoksen toimintakyvyn säilyttämisessä nykyisellään ei ole kysymys miljardien tai satojen miljoonien eurojen vuosikorotuksista. Räsäsen mukaan nykytason säilyttäminen olisi vain muutamasta kymmenestä miljoonasta eurosta kiinni.

– Muutaman kymmenen miljoonan euron lisäpanostuksella kyettäisiin turvaamaan sisäinen turvallisuus niin, ettei virkamiesten tarvitsisi kirjoittaa turvallispolitiikan kauhuskenaarioita.

Räsänen muistuttaa, että laiton maahantulo ja turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen ovat merkinneet satojen miljoonien eurojen lisäpanostuksia vastaanottotoimintaan, oleskelulupahakemusten käsittelyyn ja kotouttamiseen.

– Tämä on ollut väistämätöntä, mutta eikö samalla tulisi huolehtia myös koko väestön turvallisuudesta, hän kysyy.

Hallitus antoi tänään 19.5. sisäisen turvallisuuden selonteon eduskunnalle. Selonteko laadittiin nyt ensimmäistä kertaa.

Hallitus kertoo vastaavansa uusiin uhkiin muun muassa  vahvistamalla viranomaisten toimintakykyä.

 

 

Ylös