Eduskuntaan muodostettu Syöpäverkosto: Syöpäseulonnoille tarvitaan valtakunnallinen rekisteröinti

20.5.2016 klo 07:27 Kotimaa Kristiina Kunnas

Kaikkien eduskuntaryhmien edustajista muodostuva eduskunnan Syöpäverkosto muistuttaa, että Suomesta puuttuu keskitetty syöpäseulontojen ohjaus ja valvonta sekä valtakunnallinen rekisteröinti. KD:n edustaja Sari Tanus on huolissaan seulonta-aktiivisuuden laantumisesta.

Eduskunnan Syöpäverkosto kantaa huolta siitä, että tällä hetkellä Suomesta puuttuu keskitetty syöpäseulontojen ohjaus ja valvonta sekä kaiken seulontatyyppisen toiminnan valtakunnallinen rekisteröinti.

Kuntatasolle hajautettu järjestämisvastuu on luonut kirjavan, jopa vuotuisiin tarjouskilpailuihin perustuvan toimintaympäristön, jossa voittaja ei aina pysty toteuttamaan laadukasta seulontaa. Ohjelman kehittäminen tai laadun parantaminen ei ole tällaisessa tilanteessa mielekästä, koska hinnan noustessa uusi kilpailutus siirtää toiminnan taas uudelle toimijalle.

Suomen Syöpäyhdistys on käynnistänyt kohdunkaula- ja rintasyövän valtakunnalliset seulontaohjelmat 1960–1980-luvuilla. Seulontojen avulla syöpä pyritään löytämään esiaste- tai varhaisvaiheessa, jolloin hoitoajat voivat lyhentyä ja vaativan hoidon tarve vähentyä. Päätavoitteena on seulottavasta syöpätaudista aiheutuvan kuolleisuuden vähentäminen. Vuosien myötä uusia seulontatestejä ja -menetelmiä on tullut tarjolle ja lakisääteisten seulontaohjelmien ulkopuolelle on syntynyt mittava näytteenotto- ja testaustoiminta. Se on usein tehotonta ja aiheuttaa yhteiskunnalle miljoonien eurojen kustannukset vuosittain.

Suomen Syöpäyhdistys ajaa myös seulontojen järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta isommille yksiköille.

– Suomen Syöpäyhdistyksen 1960-1980-luvulla käynnistämät kohdunkaula- ja rintasyövän valtakunnalliset seulontaohjelmat on maailmalaajuisesti hieno esimerkki varhaiseen toteamiseen ja riittävän aikaiseen, tehokkaaseen hoitoon tähtäävästä toiminnasta, Syöpäverkoston johtokuntaan kuuluva Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja lääkäri Sari Tanus kiittelee.

Mutta hän on samalla myös huolissaan.

– Samanaikaisesti on nostettava esiin myös huoli seulontoihin osallistumisaktiivisuuden laimentumisesta. Seulonnat eivät korkeasta tasostaan huolimatta auta, jos niihin ei osallistuta. Jokaisen olisi kannettava vastuunsa omasta ja myös läheistensä hyvinvoinnista ja osallistuttava tarjottuihin syöpäseulontoihin. Se edistää omaa ja läheisten hyvinvointia ja samalla säästää myös yhteiskunnan varoja, muistuttaa ennen eduskuntaan nousemistaan gynekologina toiminut Sari Tanus.

– Seulontojen riittävän korkea taso, oikeat menetelmät ja riittävä kattavuus ovat keskeisen tärkeitä tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi. Kansalliselle syöpäseulontojen ohjausryhmälle on tarvetta, Tanus toteaa.

Syöpäseulontaohjelmia säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus seulonnoista (339/2011), jotka määräävät kunnat järjestämään seulontoja asukkailleen. Seulontaohjelmien tiedot kootaan terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä säädetyn lain (556/1989) mukaisesti Suomen Syöpärekisteriin, joka seuraa ja arvioi seulontojen laatua ja vaikuttavuutta. Seulontaohjelmien ulkopuolisen testaustoiminnan tietoja ei rekisteröidä keskitetysti, minkä seurauksena toiminnan kokonaisvaikutuksia on mahdotonta arvioida. Keskitetyllä rekisteröinnillä voitaisiin parantaa myös seulontaohjelmien vaikuttavuutta.

Eduskunnan Syöpäverkosto tukee Suomen Syöpäyhdistyksen tavoitetta aikaansaada kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä valtionhallintoon esimerkiksi Hollannissa tai Norjassa toteutetun mallin mukaisesti. Ohjausryhmä vastaisi seulontojen valvonnasta sekä uusien ja olemassa olevien seulontamenetelmien ja – ohjelmien käyttöönotosta ja muutoksista sekä seulontojen järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvien lakimuutosten käynnistämisestä. Suomen Syöpäyhdistys ajaa myös seulontojen järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta isommille yksiköille. Esimerkiksi valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa seulontojen järjestämisvastuu olisi maakunnilla tai yhteistyöalueilla.

 

Syöpäverkoston johtokunta:

· kansanedustaja Sari Sarkomaa, pj. (kok.)
· kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta, vpj. (sd.)
· kansanedustaja Martti Talja (kesk.)
· kansanedustaja Arja Juvonen (ps.)
· kansanedustaja Satu Hassi (vihr.)
· kansanedustaja Stefan Wallin (rkp.)
· kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.)
· kansanedustaja Sari Tanus (kd.)

Eduskunnan Syöpäverkoston tukiryhmä Syöpäsäätiössä ja Suomen Syöpäyhdistyksessä:

· pääsihteeri, dosentti Sakari Karjalainen
· viestintä- ja ennakointijohtaja Satu Lipponen
· ylilääkäri Riikka Huovinen
· terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila
· Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila

 

Ylös