Nettiriippuvuus uuvuttaa nuoren

23.5.2016 klo 13:31 Kotimaa Samuli Rissanen

Tämän päivän nuoriso on ensimmäinen mobiililaitteiden ja sosiaalisen median parissa kasvanut ikäluokka. Liiallinen internetin käyttö voi kuitenkin aiheuttaa koulu-uupumusta. Kyseessä on noidankehä: Koulu-uupumus voi puolestaan johtaa liialliseen internetin käyttöön eli digiaddiktioon.

Digiloikalla, eli siirtymällä digitalisaatioon, on kahdet kasvot. Toisaalta internet tarjoaa aiemman tutkimuksen mukaan tärkeitä ja mielihyvää tuottavia sosiaalisia kokemuksia, jotka ovat hyödyllisiä myöhemmissä opinnoissa sekä työelämässä. Digitaalisen teknologian pedagoginen käyttö myös sitouttaa ja motivoi monia nuoria tieteeseen sekä tekniikan käyttöön.

Toisaalta digiaddiktio voi uuvuttaa nuoren ja johtaa jopa masennukseen.

Yhteensä tutkimukseen osallistui yli 3000 helsinkiläisnuorta 33 alakoulusta ja 18 lukiosta.

Suomen Akatemian rahoittamassa Mind the Gap-pitkittäistutkimuksessa digiaddiktion ja koulu-uupumuksen välinen yhteys on todettu sekä peruskoulussa että lukiossa.

Nuoren liiallinen internetin käyttö voi johtaa tutkimuksen mukaan koulu-uupumuksen kautta edelleen masennukseen. Nuori voi altistua digiaddiktiolle erityisesti, jos hän menettää kiinnostuksen koulunkäyntiin ja kokee sitä kohtaan kyynisyyttä.

Tutkimuksen mukaan digiaddiktion ja koulu-uupumuksen väliseen ongelmaan on ratkaisevinta puuttua yläkouluiässä. Tehokkain tapa ylläpitää nuorten mielenterveyttä ja ehkäistä nuorten liiallista internetin käyttöä on oppilaiden sitouttaminen koulunkäyntiin, opiskeluinnon rakentaminen sekä koulu-uupumuksen ehkäiseminen.

Masennusoireet ja myöhäisnuoruuden koulu-uupumus ovat tutkimuksen mukaan yleisempiä tytöille kuin pojille. Pojat kärsivät tyttöjä enemmän liiallisesta internetin käytöstä.

Tutkimus toteutettiin sekä 12-14-vuotiaille että 16-18-vuotiaille helsinkiläisnuorille. Yhteensä tutkimukseen osallistui yli 3000 helsinkiläisnuorta 33 alakoulusta ja 18 lukiosta.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimus on ensimmäinen pitkittäistutkimus, jossa tarkastellaan liiallisen internetin käytön, koulutyöhön sitoutumisen, koulu-uupumuksen ja masennuksen välisiä vastavuoroisia yhteyksiä nuorilla.

Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Journal of Youth and Adolescence -tutkimusjulkaisussa toukokuussa 2016.

Ylös