Valtiolla ratkaisu kilpailukykysopimuksen soveltamisesta

31.5.2016 klo 09:10 Kotimaa Samuli Rissanen

Koko kunta-alalle sekä valtion työntekijöille on saatu sopimus työehdoista. Sopu koskee yli 420 000:ta kuntien työntekijää ja yli 70 000:ta valtion työntekijää.

Valtiolla on päästy ratkaisuun alakohtaisissa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa kilpailukykysopimuksen soveltamiseksi.

Lomarahoja leikataan valtiolla 30 prosenttia vuosina 2017–2019.

Pardian puheenjohtajan Niko Simola kertoo, että neuvotteluissa oli kaksi vaikeaa asiakokonaisuutta: työajan pidentäminen 24 tunnilla ja selviytymislausekkeen sisältö.

Kilpailukykysopimuksen mukainen 24 tunnin työajan pidennys tehdään valtiolla niin, että koko henkilöstöllä työaika pitenee joko 6 minuuttia päivittäin, 30 minuuttia viikossa tai 90 minuuttia kolmessa viikossa.

Lomarahoja leikataan valtiolla 30 prosenttia vuosina 2017–2019.

Neuvottelutulokseen on otettu menettelytavat siltä varalta, että jokin tai jotkin valtion virastot joutuisivat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, minkä vuoksi henkilöstöä jouduttaisiin vähentämään.

Mahdolliset palvelussuhteen ehtojen muutokset sovittaisiin virka-ja työehtosopimuksilla ja ne olisivat enintään vuoden mittaisia. Sopimuksen voimassaollessa ei sen piirissä olevaa henkilöstöä voida lomauttaa tai irtisanoa.

– Valtiolla jo ennestään laajaa paikallista sopimista edistetään muun muassa työaikapankkien käyttöönottoon kannustamalla, Simola mainitsee.

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK).

Valtion sopimuksessa on noin 78 000 henkilöä.

Ylös