Palomiehet altistuvat usein syöpää aiheuttaville yhdisteille

8.6.2016 klo 11:30 Kotimaa Samuli Rissanen

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.

Palomies todettu yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista. Palomiehet altistuvat naftaleeneille, pyreeneille sekä bentseenille yli toimenpideraja-arvojen.

Tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa, riittämättömien suojavarustusten vuoksi

Palomiehet altistuvat sammutustehtävissä paitsi savusukelluksen aikana myös toimiessaan tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa.

Tilannepaikalla altistutaan jopa enemmän kuin savusukellettaessa, riittämättömien suojavarustusten vuoksi.

Tutkimuksessa todettiin altistumisen aiheuttavan muutoksia palomiesten elimistössä. Altistumisen jälkeen heillä havaittiin tulehdusvasteiden ja stressihormonien vapautumista.

Tutkimuksen vetäjä Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen painottaa, että altistumisen vähentämiseksi palomiehiä ja heidän esimiehiään tulisi kouluttaa oikeisiin toimintatapoihin ja kemiallisilta aineilta suojautumiseen niin kentällä kuin kalustonhuollossa.

Myös työterveyshuollolla on tärkeä rooli ennaltaehkäisyssä.

– Palomiehet olisi ilmoitettava ASA-rekisteriin ja heidän terveydentilaansa tulisi seurata tehostetusti, Laitinen sanoo.

ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri, jota ylläpitää Työterveyslaitos. Toistaiseksi vain yksittäisiä palomiehiä on ilmoitettu rekisteriin.

– Poikkeuksellisiin altistumistilateisiin täytyy luoda lisäksi toimintaohjeet sekä perustaa altistumistili, johon rekisteröidään palomiesten ja kalustonhuollossa työskentelevien altistuminen tunnin tarkkuudella, Laitinen arvioi.

Ylös