Päivi Räsänen kritisoi perheenyhdistämisen tiukennuksia: ”Syntyy inhimillisesti kohtuuttomia tilanteita”

9.6.2016 klo 09:55 Politiikka Samuli Rissanen

– Inhimillisesti kohtuuttomia tilanteita syntyy, jos perheenyhdistämissäännöksiä tiukennetaan hallituksen nyt esittämällä tavalla, Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen arvioi mielipidekirjoituksessaan (Helsingin Sanomat 9.6.)

Räsänen oikoo samalla Helsingin Sanomien tämänviikkoista pääkirjoitusta, jonka mukaan Kataisen hallitus olisi tiukentanut perheenyhdistämissäännöksiä.

Perheenyhdistämissäädösten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tavoite on suojella perhe-elämää, lasten oikeutta isään ja äitiin.

– Viime hallituskaudella perheenyhdistämissäännöksiin ei tehty muutoksia. Toimin tuolloin maahanmuutosta vastaavana ministerinä, Räsänen huomauttaa.

Hänen mukaansa perheenyhdistämishakemukset vähenivät vuosina 2011–2014 jo edellisellä hallituskaudella tehtyjen tiukennusten seurauksena.

Hallituskauden (2007–2011) lopulla tehtiin maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin johdolla monia tiukentavia lainmuutoksia: laajennettiin toimeentuloedellytyksiä, muutettiin alaikäisyyden arviointiajankohta lupaprosessin alusta loppuun ja otettiin käyttöön biometriset tunnisteet sekä poistettiin perheenkokoajan vireillepano-oikeus.

Räsänen kertoo teettäneensä sisäministerinä selvityksiä, jotka osoittivat tiukennusten vähentäneen kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemuksia vuoden 2011 tasosta alle kolmannekseen.

– Kun vuonna 2011 hakemuksia jätettiin 2014 kappaletta, vuonna 2013 niitä oli enää 594. Johtopäätös oli, että lainsäädäntömme oli jo tiukka, eikä kiristämiseen ollut tarvetta, Räsänen perustelee.

Hänen mielestään olikin yllättävää, että tarve tiukentaan perheenyhdistämisiä nousi niin voimakkaasti esille maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa viime eduskuntavaaleissa.

Räsänen muistuttaa, että perheenyhdistämissäädösten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tavoite on suojella perhe-elämää, lasten oikeutta isään ja äitiin.

– Perheenyhdistämisen rajoittaminen on hyväksyttävää vain, jos perhe-elämä voi toteutua jossain muussa maassa. Lapsen etu on otettava aina huomioon, hän sanoo.

Räsänen arvioi, että inhimillisesti kohtuuttomia tilanteita syntyy, mikäli perheenyhdistämissäännöksiä tiukennetaan nykyisen hallituksen esittämällä tavalla.

Ylös